Scholier minder gelukkig na coronacrisis

8 juni 2022
De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren wordt steeds beter zichtbaar. Wat vraagt dat van scholen?

In 2019 was 84 procent van de leerlingen nog gelukkig; in het najaar van 2021 was dat gedaald naar 77 procent. Meer jongens dan meisjes zeggen gelukkig te zijn, en meer tweede- dan vierdeklassers. Driekwart van de leerlingen moest in quarantaine, raakte besmet of maakte de ziekte of het overlijden van een naaste mee. 20 procent had ten tijde van het onderzoek, in het najaar van 2021, nog last van de gevolgen. Vooral het overlijden van een naaste en een eigen ziekenhuisopname hadden veel impact.

Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van Netwerk GHOR, waaraan bijna 167 duizend tweede- en vierdeklassers meededen.

Psychische klachten

Voor de meeste leerlingen blijft de impact van de coronaperiode beperkt, maar 6 procent heeft een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten. Van deze leerlingen voelt 48 procent zich minder vaak gelukkig. Ook hebben zij vaker psychische klachten, stress en eenzaamheid, en suïcidegedachten. Die klachten komen vaker voor bij meisjes, leerlingen met een lager opleidingsniveau en leerlingen uit gezinnen die moeilijk financieel rondkomen. Een vijfde van de tweede- en vierdeklassers had in het jaar voorafgaand aan het onderzoek suïcidegedachten: 17 procent een enkele keer of af en toe; bijna 5 procent vaak. Twee derde van de leerlingen zegt na een moeilijke periode weer snel te herstellen. Iets meer dan de helft heeft veel vertrouwen in de toekomst.

Stabiele basis

“We zien steeds beter welke impact de pandemie heeft op leerlingen, kinderen en jongeren”, zegt Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut. “Scholieren zijn in de coronatijd ongelukkiger geworden. Voor scholieren die ernstige psychische klachten hebben, is het belangrijk dat er goede hulp beschikbaar is. Maar dit onderzoek laat ook zien hoe belangrijk een stabiele basis is voor jongeren.”

Bouwen aan onderwijs

De pandemie heeft ook de scholen zelf onder druk gezet, zegt Deen. “Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de veerkracht van leerkrachten en de school als geheel. Van leerkrachten hoor ik met welke vragen zij zitten. Hoe maak je van je klas weer een omgeving die leren stimuleert? Hoe zorg je dat na alle stress en de veranderde groepsdynamiek in je klas toch ruimte is voor positieve sociale contacten en een goede leeromgeving? Hoe beter je pedagogische basis is op school, des te beter kun je weer bouwen aan je onderwijs.”

Pilot gemeente Neder-Betuwe/Sébaschool

KOC Diensten is u graag van dienst om hiermee aan de slag te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld van de gemeente Neder-Betuwe en de Sébaschool de opdracht gegund gekregen om middels een pilot de zorgstructuur van de school te versterken. De begeleiding heeft als doel dat er een goed pedagogisch klimaat is en een sterkere pedagogische aanpak op school en in de klas. Daarnaast is de begeleiding gericht op een preventieve aanpak van leerlingen met een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte zowel op school als in de thuissituatie.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over deze pilot, neemt u dan contact op met manager van de afdeling Jeugd en gezin, de heer A.G.J. van Berkum.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 oktober 2022

Week van het Onderwijs & de Opvoeding

Omdat het deze week de Nationale Onderwijsweek en de Week van de Opvoeding is, leest u in deze special 5 interviews met 'opvoeders' vanuit school, gezin en kerk. Wat zijn hun ervaringen en hoe kunnen school, gezin en kerk elkaar versterken?

Lees verder
03 oktober 2022

Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”

Wanneer een kind zelfstandig moet worden, kan het daar moeite mee hebben omdat het bijvoorbeeld ADHD of autisme heeft. Dat merken ze bij familie Bos, waarvan we de moeder hebben gesproken. “Op het mbo krijg je een hoop huiswerk mee voor een paar maanden, en dan moet je echt zelf aan de slag.”

Lees verder