Verkiezingen: waarom onze stem zo belangrijk is

17 maart 2021
Vandaag zijn er Tweede Kamerverkiezingen. En dat is niet onbelangrijk. Degenen die gekozen worden, gaan de komende jaren ons land regeren. Zij bepalen óók hoe het (christelijk) onderwijs ingericht gaat worden.

Bij deze verkiezingen staat er voor het onderwijs heel veel op het spel, gelet op de ideeën van sommige partijen. Volgens veel partijen moeten we af van de bubbel waarin religieuze kinderen opgroeien. School moet iedereen welkom heten en alle geloofsopvattingen toelaten onder leerlingen en leraren. Zo moeten kinderen leren om in respect met elkaar om te gaan in de pluriforme samenleving. En laat elke school vrije lhbti-keuzes bevorderen want daarbij voelen leerlingen zich veilig.

Verder moet het kind op school leren autonoom levenskeuzes te maken. De school heeft de verantwoordelijkheid om de sociale cohesie te bevorderen door deze waarden en normen voor te leven aan kinderen. En laat de school niet meegaan met de soms scherpe kantjes van een al te strengreligieuze opvoeding. Een bijzondere school mag dan een religieuze identiteit hebben, maar er moeten wel grenzen zijn. Vooral bij GroenLinks en SP horen we dit geluid; vergelijkbare gedachtegangen, hoewel minder radicaal, zien we ook bij andere niet-christelijke partijen.

Christelijk geluid

Om een tegengeluid te laten horen, heeft de VBSO samen met de VGS vorig jaar mede namens andere reformatorische (onderwijs)organisaties onze kernboodschap gedeeld met de verkiezingsprogrammacommissies van verschillende politieke partijen. Tijdens de verkiezingscampagne tot en met 17 maart en in de formatieperiode daarna vragen de VGS en VBSO samen met Driestar educatief, ROV, RMU, Berséba en RefSVO aandacht  voor een reeks thema’s die ontleend zijn aan onze kernboodschap. Denk aan de vrijheid van onderwijs, segregatie en sociale cohesie, kansengelijkheid en ouderbetrokkenheid.

Zo publiceert de VBSO deze weken een serie verkiezingsblogs op haar website. Ook na de verkiezingen, tijdens de formatieperiode volgen meer uitingen over deze thema’s. Blijf de VBSO volgen en mis onze bijdrages niet.

Laat ook uw stem horen!

U begrijpt dat het belangrijk is om politieke partijen te steunen die pal staan voor het christelijk onderwijs. Niet alleen door uw stem tijdens deze verkiezingen, maar ook op andere momenten. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 april 2021

Tijd voor focus

Onderwijs geven is boeiend en vermoeiend. Het boeiende zit ‘m in met kinderen omgaan en voor hen van betekenis mogen zijn, vooral vanuit Gods Woord en wat dit betekent voor hen en hun vorming. Vermoeiend zijn de vele verantwoordelijkheden die op schouders van onderwijzers worden gelegd. Om goed onderwijs te kunnen geven, is focus nodig!

Lees verder
06 april 2021

VBSO organiseert mediatraining voor kerken en scholen

Lees verder