Video: terugblik op het najaarssymposium Hoogbegaafdheid

14 november 2023
Op dinsdag 7 november 2023 vond het najaarssymposium Hoogbegaafdheid plaats, georganiseerd door RefSVO, KOC, Driestar educatief en Berséba. Collega’s uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar rondom het thema hoogbegaafdheid.

Johan Flier, directeur-bestuurder RefSVO, heette de deelnemers hartelijk welkom. Daarna werden we verrast met een filmpje van Christijn, Hadassa en Hannah: drie hoogbegaafde jongeren die ons meenamen in hun verhaal.

Zie de video: https://youtu.be/jzMX5SfLPCI?si=7OU4dLWW7QC36U5o

Vervolgens opende André Verwijs, bestuurder Berséba, het symposium met zingen, Schriftlezing en gebed. André wees de deelnemers op het dagelijks opzien naar die ene Hoogbegaafde, en dat we door onze gaven in te zetten deze weer teruggeven aan de Gever.

Video hoogbegaafde jongeren: https://youtu.be/alAY_88hlek

Workshops

Vervolgens gingen de deelnemers naar de verschillende workshops. Er was keuze uit zes thema’s:

  • Je kunt niet leren wat je al weet
  • Zin en on-zin van uitstelgedrag
  • Wat moeten we met de ouders?
  • Voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs, een must of haaks op inclusie?
  • Hoogbegaafd geloven …?
  • Onderzoekende houding van de hoogbegaafde leerling

Na de warme maaltijd volgde de hoofdlezing door Annemieke Weterings. Zij nam de deelnemers mee in de duurzame ontwikkeling rondom de hoogbegaafde leerling en ging in op prikkelende vragen: Is begaafd nou een kindkenmerk of een onderwijskenmerk? En als alle leerlingen nou gelijkwaardig zijn, dan vraagt dat van ons om een ongelijkwaardig aanbod, toch? Is eens in de plusklas altijd in de plusklas?

De conclusie: het paradigma waar vanuit jij kijkt naar hoogbegaafdheid bepaalt wat je doet of gaat doen voor de hoogbegaafde leerling.

Herkauwen

Na deze inspirerende lezing sloten we de dag af. Voordat we naar huis gingen kregen we de aftermovie te zien van het symposium, en stond er nog een hapje en drankje klaar. Bij het naar huis gaan kreeg iedere deelnemer een pakje kauwgom om alles van die dag nog eens te herkauwen. We kijken terug op een waardevolle dag met warme ontmoetingen en inspirerende momenten!

M. (Margretha) Waverijn MSc
Onderwijsadviseur Psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder