Zomergroet

6 juli 2022
Een periode van rust staat voor de deur. Het is goed om afstand te nemen en rust te zoeken. KOC Diensten wenst iedereen van harte een goede periode toe!

Ons lichaam en onze hersenen hebben rust nodig. Hoe bijzonder is alles geschapen en wat geeft de Heere ons in Zijn algemene goedheid. Als we tot rust komen, is er ruimte voor reflectie en bezinning. Als de prefrontale cortex in de behoefte wordt erkend, geeft voldoende rust juist vitaliteit.

Rust hebben we allemaal nodig. In het bijzonder wel in de verantwoordelijkheid van toezichthouder, bestuurder, leiding- of onderwijsgevende. Ook als ouders, hulpverlener, ambtsdrager. Allemaal betrokken bij kinderen in een belangrijke opvoed-, opgroei- en ontwikkelfase. Het vraagt veel van ons om goed met kinderen om te gaan en er samen als ‘opvoeders’ om heen te staan. Zeker in deze tijd van verleiding, verwarring, verkilling. Mocht de Heere ons staande willen houden en als een vurige Muur rondom onze scholen, gezinnen en kerken willen zijn.

Ware rust

Rust. We hebben het nodig voor lichaam en geest. Ook daarin ligt een verantwoordelijkheid. Ruimte voor bezinning en vitaliteit. Hoe van levensbelang ook, het is voor de tijd. We wensen u toe om door genade de ware rust te mogen zoeken en vinden. Als een kind, in rechte afhankelijkheid. Uit vrije gunst alleen, tot Zijn eer. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Bezinning

De vakantieperiode geeft naast rust ook gelegenheid voor bezinning en reflectie. Er is meer tijd voor een goed boek en/of een verdiepend gesprek. Afgelopen tijd hebben wij diverse bezinnende artikelen met u gedeeld. Om duiding te geven aan actuele ontwikkelingen rond opvoeding en onderwijs. Ook nu delen we graag een tweetal opinieartikelen van de VBSO die wellicht geschikt zijn voor bezinning in de komende rustperiode.

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie

Tijdens de vakantieperiode zullen wij als KOC Diensten ook onze rust nemen. Om én onze vakanties te kunnen houden én waar nodig bereikbaar te zijn, hebben we onze bereikbaarheid op een rij gezet. Indien nodig, schroom niet om contact op te nemen!

Nogmaals een goede vakantieperiode toegewenst!

PS: Naast andere interessante items bevat deze nieuwsbrief ook belangrijke data voor het nieuwe seizoen. Van harte aanbevolen!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder