Zomergroet

4 juli 2024
Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Bezinning

Het is een voorrecht en grote verantwoordelijkheid om onze kinderen onderwijs te geven. Een voorrecht, want we mogen ze kennis mee geven, helpen ontwikkelen en bovenal, onderwijzen naar en in Gods Woord. Tegelijkertijd een verantwoordelijkheid, zoals verwoord in de doopbelofte: ‘dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, (…), in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen’.

Bij het afronden van het schooljaar leiden deze gedachten tot een moment van bezinning. Hoe ben ik met dit voorrecht en deze verantwoordelijkheid omgegaan? Wat betekent het voor mij om christelijk onderwijs te mogen geven? Hoe Bijbels (gefundeerd) is mijn onderwijs? En wat betekent dit voor het onderwijs in de periode die voor me ligt?  Wat vraagt dat van mij? En wie heb ik daarbij nodig? Voor deze bezinning en vragen verwijzen we graag naar wat KOC hierin kan betekenen.

Licht en wijsheid

Bijna een jaar na de val van Rutte IV is een nieuwe regering aangetreden. Het lijkt erop dat artikel 23 niet ter discussie wordt gesteld. Dat kan een opluchting zijn, tegelijk vraagt het om alertheid. Bijvoorbeeld om de uitspraken die worden gedaan rond burgerschap en informeel onderwijs.

Ons onderwijs mogen we geven in een tijd die veel zorgen geeft. Ontwikkelingen gaan heel snel. Fundamentele zaken staan onder druk, zoals de scheppingsorde, door God gegeven. De impact van media is groot. De consequenties raken ons allemaal. Juist in deze tijd is de (veilige) gemeenschap van gezin, school en kerk van groot belang. Ons gebed is of de Heere als een vurige Muur om onze kinderen, onderwijzer, opvoeders en ambtsdrager wil staan. En dat Hij ons licht en wijsheid wil geven in wat nodig is om op te voeden en te onderwijzen, op grond van de Bijbel en onze belijdenis.

Rustperiode

Onze gedachten staan niet stil, tegelijk is het goed om met elkaar even afstand te nemen. Of we nu toezichthouder, bestuurder, leidinggevende, onderwijzer, ouder, hulpverlener of ambtsdrager zijn. Het vraagt veel van ons om goed met onze kinderen om te gaan en om samen om hen heen te staan. Naast een geschonken biddend leven, vraagt het  ook om af en toe een rustperiode te hebben om alles goed te laten bezinken en vooruit te kijken.

In verband met de zomerperiode is onze bereikbaarheid aangepast. Na de vakantie zetten we de samenwerking graag voort. Voor nu: Nogmaals iedereen een goede vakantie toegewenst!

P.S.: zet de Onderwijsdag vast in uw agenda voor volgend jaar!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
02 juli 2024

Ontdek de dienstverlening van KOC

Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar brengen we graag onze dienstverlening onder uw aandacht.

Lees verder