Aan de slag met nieuwe wet burgerschapsonderwijs

31 augustus 2021
Het nieuwe cursusjaar is begonnen. De wet op burgerschapsonderwijs is een feit. Klinkt deze nieuwe wet voor u als een bedreiging of als een kans?

In het afgelopen cursusjaar is er vanuit KOC Diensten met u meegedacht over burgerschapsonderwijs. Aan de hand van de vijf statements voor burgerschapsonderwijs de laatste feiten op een rij.

  1. We vormen leerlingen als burger op doorreis.

Een gezamenlijke visie vanuit het reformatorisch onderwijs op burgerschap is van belang. Aan de hand van het opgestelde visie op burgerschap voor reformatorische scholen kunt u aan de slag met een eigen visie op burgerschap, passend bij uw school. In het omschrijven van de visie is het van belang om op zoek te hoe de gestelde waarden vanuit de overheid verbonden kunnen worden met de waarden die passend zijn bij uw school en gefundeerd op de Bijbel.

  1. Persoonsvorming gaat voor burgerschap.

De wet vraagt om burgerschap, geïntegreerd in het schoolklimaat. Daarom staat burgerschap niet los van alle andere activiteiten die plaatsvinden op een school. Juist de aandacht voor het welbevinden van de kinderen en een goed schoolklimaat zijn van belang voor de vorming van de leerling als persoon. Bij die vorming hoort ook de aandacht voor een respectvolle houding naar alle anderen binnen en buiten de schoolgemeenschap.

  1. De onderwijzer als burger doet ertoe!

Als de wet vraagt om een schoolcultuur passend bij het burgerschapsonderwijs, is de rol van de onderwijzer cruciaal. Daarom gaan we ook graag met de onderwijzers in gesprek om elkaar de spiegel voor te houden: ‘Wie ben ik zelf als burger en hoe leef ik in de maatschappij?’ Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de invulling van het burgerschapsonderwijs in de klas.

  1. Burgerschapsonderwijs is (g)een vak apart!

Het onderzoekskader van de inspectie laat duidelijk zien dat er van scholen een samenhangend en doelgericht aanbod wordt gevraagd. Dat is een vak apart! Graag denken we met u mee hoe de burgerschapsonderdelen die er nu al in de school aanwezig zijn met elkaar verbonden kunnen worden en een samenhangend geheel krijgen. Vanuit de SLRO wordt gewerkt aan een leerlijn voor burgerschapsonderwijs die op uw school gebruikt kan worden om burgerschapsonderwijs doelgericht en samenhangend aan te bieden.

  1. Burgerschapsonderwijs maakt de school tot een leer- en oefenplek.

Uiteindelijk draait het om de praktijk. Wat is er nu zichtbaar in de klas? Welke vaardigheden worden geoefend? En wat zien we nu uiteindelijk veranderen bij de leerlingen? Een doelgerichte aanpak vraagt om een daadwerkelijke verandering. Zet daarom burgerschap hoog op de agenda van uw school!

Meer weten?

Kijk dan eens in ons dossier Burgerschapsonderwijs of neem gerust contact op.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

19 september 2023

Reactie uit het veld op Prinsjesdag

Het kabinet presenteerde vandaag, op Prinsjesdag, onder meer de Onderwijsbegroting voor volgend jaar. Vele miljoenen euro’s aan belastinggeld gaan bijvoorbeeld naar buitenschoolse activiteiten en een goede maaltijd op school.

Lees verder
19 september 2023

Beleidsarme begroting, maar boordevolle verkiezingsprogramma’s

Lees verder