Aanvullende informatie NPO

25 mei 2021
De demissionair Onderwijsministers stuurden 21 mei jl. een brief aan de Kamer over de NPO. Aan schoolbesturen is hierover op die dag ook een brief verzonden.

Te verwachten bedragen

De basisscholen kunnen vanuit het NPO komend schooljaar minimaal € 700 per leerling verwachten. Voor het schooljaar 2022-2023 is nu de inschatting dat minimaal  € 500 per leerling beschikbaar is. Het definitieve bedrag zal onder andere afhankelijk zijn van de actuele ontwikkelingen van achterstanden. In juni krijgt de school meer informatie over de aanvullende bekostiging voor schooljaar 2021-2022

Verantwoording

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 zal aan de schoolleiders een aantal vragen voorgelegd worden, die online beantwoord kunnen worden:

  • is er een probleemanalyse (de zgn. schoolscan) gedaan?
  • wat zijn op hoofdlijnen de aandachtspunten?
  • welke interventies zijn gekozen?

Het Schoolprogramma (plan van aanpak) zelf hoeft u niet bij het ministerie in te leveren. Besturen zal gevraagd worden zich te verantwoorden via het jaarverslag. Deze verantwoording komt overeen met de opbrengstenanalyse die scholen nu al jaarlijks doen. Aan de besturen zullen vragen gesteld worden, zoals:

  • is er instemming van de medezeggenschapsraad?
  • welke interventies zijn gekozen?
  • hoe is het geld ingezet?

Volgen van het effect

Om monitoring, evaluatie en verantwoording adequaat vorm te geven, kiezen de ministers voor een implementatiemonitor. Door middel van deze monitor moet in kaart gebracht worden:

  • welke interventies worden gekozen,
  • tegen welke problemen men aanloopt bij de uitvoering
  • wat het effect is van verschillende interventies

Een zogenaamde resultatenmonitor moet een landelijk beeld geven van de vertraging die leerlingen hebben opgelopen en het herstel daarvan. De data uit de leerlingvolgsystemen zullen gebruikt worden voor analyses op stelselniveau. Daarnaast zal de onderwijsinspectie verdiepend themaonderzoek doen naar de gevolgen van de coronacrisis op de kwaliteit van onderwijs. Bij een selecte groep scholen wordt onderzocht wat het effect is van een aantal kansrijke interventies en onder welke omstandigheden deze het beste werken.

Lees meer over NPO en het schoolprogramma.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder