Als ambtsdrager in gesprek met jongeren? Meld u aan voor de regiobijeenkomsten

24 februari 2023
Op D.V. 5, 13 en 20 april 2023 organiseert KOC Diensten de regiobijeenkomsten voor kerkenraden in resp. Barneveld, Gouda en ’s Gravenpolder. We verdiepen ons in en gaan oefenen met concrete gespreksvaardigheden en -technieken in het contact met jongeren. Meld u nu aan!

Data & locaties

  • D.V. woensdagavond 5 april 2023 in Barneveld
  • D.V. donderdagavond 13 april 2023 in Gouda
  • D.V. donderdagavond 20 april 2022 in ’s Gravenpolder 

Thema: In gesprek met…

In overleg met het Deputaatschap Onderwijs, Opvoeding en Catechese (DOOC) hebben we gekozen om deze keer ‘gesprekstechnieken/-vaardigheden met jongeren’ centraal te stellen. Uit de enquête na de vorige bijeenkomsten bleek namelijk dat veel kerkenraden graag toegerust zouden willen worden op dit onderwerp. Daarom geven we concrete handvatten mee voor het contact met jongeren en bieden we ruimte om te oefenen/trainen met de aangereikte kennis.

Bekijk het volledige programma en meld u direct aan!

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugdhulp en leerlingbegeleiding
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder