Zorgen niet verdwenen na heropening scholen

8 februari 2021
De basisscholen zijn weer open. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten hebben hiernaar uitgekeken. Toch zijn er ook veel vragen en zorgen.

We hebben veel waardering hoe het thuisonderwijs in het algemeen is ingevuld, zowel door de ouders als de leerkrachten.

In vergelijking met de eerste schoolsluiting was het nu veel pittiger. Bij de eerste keer was het voor iedereen nieuw. Met veel creativiteit en in goede samenwerking tussen school en thuis werd er naar mogelijkheden gezocht om het onderwijs door te laten gaan. Ook waren in de lenteperiode de weersomstandigheden gunstig; de dagen werden langer.

Intensieve periode

De afgelopen periode was er gelukkig opnieuw een goede samenwerking tussen school en thuis. Maar dat het coronavirus al bijna een jaar heerst, dat we nu in het winterseizoen leven en dat het energiepeil minder is, maken dat deze schoolsluiting door velen als intensief is ervaren.

Het is heel pittig voor gezinnen om zelf het onderwijs te geven of hierin bij te springen. Er komt met name op moeders veel af. In de afgelopen periode was er wel een deel van de kinderen in verband met noodopvang op school.

Ook leerkrachten hebben zich ingezet om én het onderwijs thuis zoveel mogelijk te faciliteren én in noodopvang te voorzien. Onderwijzers zijn pas echt in hun element als ze kinderen om hen heen hebben in het klaslokaal. Als de kinderstemmen in de school klinken.

Gelukkig is deze periode voorbij en kunnen leerkrachten en kinderen elkaar weer ontmoeten op school. Samen een groep zijn, het van en met elkaar leren, de vorming in het klaslokaal; dat is nu weer mogelijk.

Lees hier hoe KOC Diensten haar waardering voor scholen en gezinnen onderstreept.

Vorming en veiligheid

Laat vorming en veiligheid voorop staan nu de scholen weer open zijn. En natuurlijk staat de werkles, rekenen, taal etc. weer op het programma, zoveel mogelijk aansluitend waar iedereen is gebleven. Als er achterstanden zijn, neem dan de tijd om die rustig bij te werken.

Nu de kinderen weer naar school zijn, kunnen de ouders even op adem komen. En hun dagelijkse taak weer oppakken om als de school uit gaat, samen wat te drinken en bij te praten over de schooldag.

School en gezin, ze horen onlosmakelijk bij elkaar! Wat deze tijd leert, is dat ieder een eigen taak heeft. Samen voor goed onderwijs aan de kinderen. Dat geeft wederzijdse waardering. Ondanks alles is dit een winstpunt van de schoolsluiting.

Bezinning

Naast alles wat er toe doen is, is het goed om met elkaar te bezinnen en in gesprek te zijn over wat alles ons te zeggen heeft, passend bij de leeftijd. De Heere spreekt, horen we Zijn stem en gehoorzamen we Hem? Deze vragen gelden voor kinderen, leerkrachten en ouders, op school en thuis. Mocht de Heere alles wat er plaatsvindt nog willen gebruiken, tot Zijn eer en ons ten goede.

Ondersteuning

Het is te begrijpen dat er ook vragen zijn nu alle basisschoolkinderen weer naar school mogen. Hopelijk bieden de maatregelen voldoende veiligheid en zijn ze organisatorisch goed uit te voeren. We wensen alle leerkrachten en kinderen opnieuw een goede schooltijd toe.

Vanuit KOC Diensten staan onze orthopedagogen, onderwijsadviseurs en ambulant hulpverleners klaar om met u mee te denken in wat nodig is voor onderwijs en opvoeding. Wat er ook op school en gezin afkomt, we blijven graag dienstbaar aan onderwijs en opvoeding. Neem hiervoor contact op onze medewerkers of managers.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

Cito M-toetsen wel of niet afnemen?

Er zijn veel vragen zijn rondom de afname van het halfjaarlijkse toetsmoment (de niet-methodegebonden toetsen). Nu de scholen gesloten zijn geweest, is het dan verstandig om deze toetsen wel of niet af te nemen?

Lees verder

Voorkom vertraging dyslexieonderzoek

Normaal worden in de eerst twee maanden van het kalenderjaar de Cito M-toetsen afgenomen. Deze zijn onder andere nodig voor leerlingen waarmee met een dyslexieprotocol gewerkt wordt. Hoe voorkom ik vertraging van het dyslexieonderzoek of onderbreking van het dyslexieprotocol?

Lees verder