Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

7 april 2023
De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Het schrijven van een gedegen schoolplan is meestal een ingewikkelde, tijdrovende klus. Misschien nog niet eens zozeer in het schrijven van het document, maar veelmeer in het realiseren van een breed gedragen plan. Dit vraagt immers om bezinning, gesprek, reflectie met team, Adviesraad en bestuursleden. Maar hoe doe je dit op een goede manier? En waar begin je dan?

Handvatten

Bijbels onderwijzen biedt hiervoor goede handvatten. Het model kan ook als handige kapstok functioneren bij het vaststellen van streefbeelden en doelen. Het geeft stevigheid aan de gesprekken over goed onderwijs. Voor nu en de komende jaren.

Zo wordt het maken van een schoolplan een zaak van het hart. En waar mensen geraakt worden, ontstaat beweging. Dit is niet te vangen in een prachtig schoolplan, maar wel merkbaar in de klas!

Dat is waar Bijbels onderwijzen graag aan bij wil dragen.

Ondersteuning

Waar kan KOC Diensten u zoal mee helpen? Naast begeleiding bij visievorming ondersteunen we ook graag praktisch:

  1. Hoe en waar is het concept van Bijbels onderwijzen verankerd in de tekst van het schoolplan 2023-2027?*
  2. Hoe werkt dit (technisch) binnen het programma Mijn Schoolplan.nl, zodat je de teksten als schoolleider ook binnen het eigen schoolplan kunt opnemen?
  3. In welke documenten ‘moet’ je als schoolleider nog meer aanpassingen doorvoeren en welke aanpassingen zijn dat precies?

*De tekst stellen we net als voorgaande jaren ter beschikking aan de scholen.

Meer weten?

Neem contact op met onderwijsadviseur L.G. (Leon) Bolier via lgbolier@koc.nu.

Lees ook:

Binnenkort beschikbaar: nieuw vormings- en toerustingsaanbod voor Bijbels onderwijzen

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 mei 2024

Wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 april 2024 is het 'Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs' door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees verder
17 mei 2024

Praat mee over conceptdoelen burgerschap

Lees verder