De highlights uit het coalitieakkoord

16 december 2021
Het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ bevat grote plannen voor het basisonderwijs. Er zijn miljardeninvesteringen aangekondigd. Wat vinden wij hiervan? En waar kunt u op school mee aan de slag?

Allereerst ontbreekt helaas elke verwijzing naar de grote Bestuurder van alle dingen, van Wie we afhankelijk zijn en Die gediend wil worden naar Zijn Woord. Tegelijkertijd zijn we er blij mee dat vooralsnog artikel 23 van onze grondwet, dat gaat over onderwijsvrijheid, niet herzien gaat worden in de komende kabinetsperiode. Dit wil niet zeggen dat we op alle fronten nu gerust zijn. Lees hiervoor ook de reactie van van de VBSO en VGS die ingaat op thema’s als toelatingsbeleid, lesmateriaal en sociale veiligheid.

Hieronder willen we enkele opvallende punten uitlichten die vooral onderwijs en jeugdhulp raken:

  • Onderwijs én ontwikkeling

Het nieuwe kabinet kiest voor forse structurele investeringen van miljarden in onderwijskwaliteit, basisvaardigheden en kansengelijkheid. Structureel geld waarmee de basis op orde gebracht kan worden. Het nieuwe kabinet kiest hiermee bewust voor onderwijs én ontwikkeling. We juichen dat van harte toe! En wij niet alleen: ook onze branchevereniging Onderwijsontwikkeling Nederland is hier blij mee.

  • Rijke schooldag?

Tegelijk pleit KOC Diensten niet voor een rijke schooldag om kansenongelijkheid tegen te gaan, zoals het akkoord voorstelt. Hoewel scholen zelf de invulling mogen bepalen, denkt de coalitie aan het zorgen voor kinderopvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. In deze video vertellen o.a. experts van KOC Diensten waarom een rijke gezinsdag veel belangrijker is.

  • Niet opnieuw beginnen

Daarnaast is de focus op onderwijskwaliteit en het stimuleren van een op leren gerichte cultuur in de school heel mooi. Maar laten we nu niet doen alsof we opnieuw moeten beginnen. Ontwikkel de kennis die nog ontbreekt, benut de kennis die er al is en sluit aan bij bestaande samenwerkingen. Dan kunnen de structurele investeringen met stap voor stap omgezet worden naar een daadwerkelijke verbetering van de onderwijskwaliteit.

  • Samen aan de slag

De NPO-gelden, die op de scholen inmiddels volop ingezet worden, hebben gezorgd voor een eerste kwaliteitsimpuls. Vanuit KOC Diensten staan we graag voor scholen klaar om de volgende stappen te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van het taal- en leesonderwijs, onderwijskwaliteit in het algemeen, meer- en hoogbegaafdheid en de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Lees meer wat we hierin voor u kunnen betekenen.

  • Passend onderwijs

Het kabinet wil verder passend onderwijs versterken zodat (meer) inclusief onderwijs wordt nagestreefd. KOC Diensten is al bezig om ten aanzien van het versterken van de leraar hiervoor een samenwerking aan te gaan met Berseba en Driestar Educatief. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het welzijn van onze kinderen, zo veel mogelijk thuisnabij.

  • Burgerschap

Burgerschap wordt een integraal onderdeel van het onderwijs. Dat onderstreept het belang van een gedegen aanpak om toe te werken naar een schoolcultuur waar goed burgerschap op doelgerichte en samenhangende wijze wordt vormgegeven. Lees meer hoe u met burgerschapsonderwijs aan de slag kunt.

  • Jeugdhulp

Als KOC Diensten zijn we van tevens van mening dat de koppeling van onderwijs en jeugdhulp sterker gemaakt kan worden. Daar wordt het kind, de ouders en de school beter van. Wilt u de mogelijkheden hiervoor verkennen, neem dan gerust contact op met uw onderwijsadviseur of met de manager Jeugd en Gezin, dhr. A.G.J. (Anne) van Berkum, agjvanberkum@koc.nu.

  • Leraren

Tenslotte is het mooi om te lezen dat er een aanpak komt om de plaats, positie en kwaliteit van de leraren te vergroten. Daarmee wordt recht gedaan aan de complexiteit van het bijzonder mooie vak om kinderen te mogen onderwijs.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen, of een enkele week, is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode, ligt een periode van rust voor. VBSO wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder
04 juli 2024

Zomergroet

Over een paar dagen of weken is het schooljaar 2023 – 2024 afgerond. Veel kinderen hebben onderwijs ontvangen. Onderwijzers, leidinggevenden en anderen hebben zich ingezet om dit onderwijs te geven. Na een intensieve periode ligt een periode van rust voor ons. KOC wenst iedereen van harte een goede zomervakantie toe!

Lees verder