De ‘week van de opvoeding’ als een spiegel

3 oktober 2023
Van 2 tot en met 8 oktober 2023 organiseert het Nederlands Jeugdinstituut weer de Week van de Opvoeding. Het thema is, net als vorig jaar, ‘samen delen, samen weten’. De week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals.
Voor elke opvoeder is het belangrijk om verbinding te maken, met elkaar als opvoeders, maar ook met anderen uit de omgeving die bij de opvoeding betrokken zijn. Door kennis en ervaringen te delen, komen we dichter bij elkaar.

Welk cijfer geeft u uzelf als opvoeder? Wellicht komt bij u al snel de schroom naar boven om dit hoog te becijferen. Regelmatig zijn er situaties waarin misschien meer geduld of begrip wenselijk was. Of waarbij het onvermogen de overhand had. Elke opvoeder zal toegeven dat opvoeden geen gemakkelijke taak is. U als ouder of professional zit vast weleens met de handen in het haar. Wat dat betreft is het thema van de opvoedingsweek treffend: zoek elkaar eens op met vragen en onvermogens. Twee weten immers meer dan één! Het KOC organiseert regelmatig gespreksgroepen en koffiemorgens waarbij er volop gelegenheid is om met andere opvoeders hierover van gedachten te wisselen.

Het komt wellicht voor dat u tegen dagelijkse situaties aanloopt, die de korte termijn betreffen. Maar realiseert u zich wat het opvoeddoel voor de lange termijn is? Wat wilt u uw kind of leerling meegeven als het straks het ouderlijk huis of de school verlaat? Een mooi doel is het kind begeleiden bij de ontwikkeling tot iemand die zelfstandig meedoet aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving. Een langetermijndoel gericht op dit leven.

Maar gaat opvoeden niet veel verder? Als we de lijn gezin – kerk – school aanhouden, heeft opvoeden een diepere dimensie. Volgens de christelijke pedagoog en psycholoog Waterink is het doel van de opvoeding: ‘de vorming van de mens tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid al de gaven, die hij van God ontving te besteden tot Gods eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst’.

Dit opvoeddoel geeft ons als opvoeders een grote verantwoordelijkheid. Staan we hierbij ook stil in de week van de opvoeding? Samen opvoeden zoals we vinden in Jozua 4: ‘Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u deze stenen? (…) Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE uw God vreest te alle dagen.’

Laat de ‘week van de opvoeding’ naast ontmoeting en kennisuitwisseling ook een spiegel voor ons allen zijn: geven wij onze kinderen genoeg bagage mee in het licht van Jozua 4?

A.C. (Annet) Flier-van Ommeren
Ambulant hulpverlener
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

Lees verder