Bijbelse persoonsvorming en burgerschapsonderwijs

Hoe geef jij invulling aan je opdracht om leerlingen op te voeden tot christen als burger op doorreis?

De kernopdracht van de school is de kinderen op te voeden, te onderwijzen en te vormen. Als opvoeders verlangen we ernaar dat leerlingen als christen hun taak en roeping vervullen in de samenleving, op de plaats waar God hen stelt. Gods zegen over die vorming is onmisbaar.

Hoe geef jij invulling aan je opdracht om leerlingen op te voeden tot christen als burger op doorreis? Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat vraagt dit van jou als onderwijzer en van de schoolcultuur waarin Bijbels burgerschap geoefend kan worden?

Wat kunt u verwachten?

U kunt denken aan:

 • Begeleiding bij het formuleren en beschrijven van een visie op Bijbelse persoonsvorming en Burgerschapsonderwijs.
 • Begeleiding bij het implementeren van de leerlijn Burgerschap (SLRO) in de onderwijspraktijk van groep 1 t/m 8.
 • Meedenken bij de vraag welke thema’s uit de leerlijn prioriteit nodig hebben binnen uw school en hoe u hier invulling aan kunt geven.
 • Advisering ten aanzien van een sluitend en/of verdiepend lesaanbod bij de verschillende thema’s uit de leerlijn Burgerschap (SLRO). Hierbij kunnen ook elementen uit het aanbod van ‘vitale woordcultuur’ en ‘scheppingsorde’ een plaats krijgen.
 • Tijdens één of meerdere teambijeenkomsten met u nadenken over vragen als: hoe maak je van de school een echte oefenplaats? Wat vraagt dit van de schoolcultuur? Hoe creëer je een klimaat van Bijbels burgerschap? Welke rol neemt de onderwijzer in als identificatiefiguur?
 • Een ouderavond rond Burgerschapsonderwijs waarbij we inzoomen op de rol van de ouders en de school. Hierbij kan er samengewerkt worden met de Reformatorische Oudervereniging (ROV).

De specifieke invulling wordt afgestemd op uw wensen en behoeften.

Gekoppelde uitgangspunten

Opvoeden

 • Het opvoeden heeft als doel dat de leerling God en de naaste liefheeft en dient
 • Het opvoeden is gericht op de gewetens- en karaktervorming van de leerling

Onderwijzen

 • Het onderwijzen heeft als doel de leerling stapsgewijs voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheid als christen in een seculiere maatschappij

Onderwijzer

 • De onderwijzer is een Bijbelgetrouw identificatiefiguur
 • De onderwijzer geeft onderwijs vanuit levenswijsheid en ervaring

Leerling

 • De leerling leert steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling

Onderwijsomgeving

 • Het schoolklimaat is veilig voor iedere leerling
 • De school vormt een gemeenschap die gericht is op de ander en het collectief

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Toezichthouders
 • Ouders (ouderavond)

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

H.J. (Heidi) den Ouden
hjdenouden@koc.nu

D. (Dirk) van Elzelingen

dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder