Breed didactisch onderzoek (lezen, spelling en rekenen)

Blijven de prestaties van een leerling bij meerdere vakken achter? Haalt het kind sterk wisselende scores bij verschillende vakken? Een breed didactisch onderzoek door KOC Diensten geeft inzicht en advies voor extra ondersteuning.

Een breed didactisch onderzoek brengt het lees-, spelling- en rekenniveau van het kind in kaart. Verschillende deelvaardigheden die nodig zijn bij deze vakken komen aan bod. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vlot kunnen benoemen van letters, het koppelen van de juiste letter aan een klank en het ordenen van getallen op een getallenlijn. De onderzoeker observeert welke strategieën een kind gebruikt. Hij let onder andere op de werkhouding en concentratie. Welke vaardigheden beheerst het kind? Voor welke vaardigheden is extra inzicht nodig? Het onderzoek richt zich op deze vragen.

Het onderzoeksverslag beschrijft voornamelijk stimulerende en belemmerde factoren. (Voorbeelden hiervan zijn het kunnen benoemen van letters of een zwakke concentratie). Naast het afnemen van het onderzoek geeft onze medewerker ook advies. Dit is niet alleen gebaseerd op het eigen onderzoek. De medewerker neemt bestaande informatie van de school over de leerling mee in zijn overwegingen. Daarnaast kunnen toetsresultaten veel zeggen over de leerling. Dit alles leidt tot handelingsgerichte adviezen voor hulp waarbij het kind gebaat is.

 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder
06 december 2018

Rekendidactiek: 1+1>2

Vraagt u zich ook weleens af of u alle leerlingen voldoende bereikt met de rekeninstructie? En hoe u juist de zwakke leerlingen beter kunt helpen? Investeer in didactiek, want één en één is meer dan twee.

Lees verder