Breed didactisch onderzoek (lezen, spelling en rekenen)

Blijven de prestaties van een leerling bij meerdere vakken achter? Haalt het kind sterk wisselende scores bij verschillende vakken? Een breed didactisch onderzoek door KOC geeft inzicht en advies voor extra ondersteuning.

Een breed didactisch onderzoek brengt het lees-, spelling- en rekenniveau van het kind in kaart. Verschillende deelvaardigheden die nodig zijn bij deze vakken komen aan bod. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vlot kunnen benoemen van letters, het koppelen van de juiste letter aan een klank en het ordenen van getallen op een getallenlijn. De onderzoeker observeert welke strategieën een kind gebruikt. Hij let onder andere op de werkhouding en concentratie. Welke vaardigheden beheerst het kind? Voor welke vaardigheden is extra inzicht nodig? Het onderzoek richt zich op deze vragen.

Het onderzoeksverslag beschrijft voornamelijk stimulerende en belemmerde factoren. (Voorbeelden hiervan zijn het kunnen benoemen van letters of een zwakke concentratie). Naast het afnemen van het onderzoek geeft onze medewerker ook advies. Dit is niet alleen gebaseerd op het eigen onderzoek. De medewerker neemt bestaande informatie van de school over de leerling mee in zijn overwegingen. Daarnaast kunnen toetsresultaten veel zeggen over de leerling. Dit alles leidt tot handelingsgerichte adviezen voor hulp waarbij het kind gebaat is.

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of school.

 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

31 mei 2024

Basistraining executieve functies

Herken je één of meerdere typeringen uit dit rijtje in je eigen klas?

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder