Cursus Straffen en bemoedigen

Straffen en bemoedigen zijn onmisbaar in de opvoeding. Tijdens een bijeenkomst diepen we dit onderwerp uit.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op belonen en straffen. We staan stil bij het belang ervan. We bespreken de reden waarom we liever spreken van bemoedigen dan van belonen. Bovendien helpen we ouders om met straffen en bemoedigen op een verantwoorde manier mee om te gaan. De cursus bestaat uit een bijeenkomst van tweeënhalf uur. Daarnaast maken de cursisten huiswerkopdrachten. Tijdens de bijeenkomst is er een afwisseling van interactief lesgeven en uitvoeren van opdrachten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder