Cursus Verantwoordelijkheid

Er komt geen schepseltje hulpelozer ter wereld dan een mens. Door een goede opvoeding leert een kind verantwoordelijkheid dragen. In een bijeenkomst staan we stil bij dit aspect van de opvoeding.

Kinderen moeten zich goed gedragen onder het oog van de opvoeder. Maar hoe gedragen ze zich als ze uit het oog van de opvoeder zijn? Op de fiets naar school of in een winkelstraat moet hun gedrag ook passend zijn. Welke taal bezigen ze dan? Hoe brengen ze de zaterdagavond door? We kunnen hier nog veel vragen aan toevoegen. Het dragen van verantwoordelijkheid is een moeilijke zaak. Hoe komt dat? Brengen we het onze kinderen bewust bij? Wanneer begin je en hoe doe je het? Het dragen van verantwoordelijkheid moet eerst onder veel begeleiding gebeuren. Te grote verantwoordelijkheid is af te keuren, te weinig ook. Het dragen van verantwoordelijkheid staalt en verheft de mens in wording, zegt Kohnstamm (Persoonlijkheid in wording p. 79). Het gaat er dan om dat het kind zelf de verantwoordelijkheid voelt en overneemt. De cursus bestaat uit een bijeenkomst van tweeënhalf uur. Daarnaast maken de cursisten huiswerkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten is er een afwisseling van interactief lesgeven en uitvoeren van opdrachten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder