Cursus Verantwoordelijkheid

Er komt geen schepseltje hulpelozer ter wereld dan een mens. Door een goede opvoeding leert een kind verantwoordelijkheid dragen. In een bijeenkomst staan we stil bij dit aspect van de opvoeding.

Kinderen moeten zich goed gedragen onder het oog van de opvoeder. Maar hoe gedragen ze zich als ze uit het oog van de opvoeder zijn? Op de fiets naar school of in een winkelstraat moet hun gedrag ook passend zijn. Welke taal bezigen ze dan? Hoe brengen ze de zaterdagavond door? We kunnen hier nog veel vragen aan toevoegen.

Het dragen van verantwoordelijkheid is een moeilijke zaak. Hoe komt dat? Brengen we het onze kinderen bewust bij? Wanneer begin je en hoe doe je het? Het dragen van verantwoordelijkheid moet eerst onder veel begeleiding gebeuren. Te grote verantwoordelijkheid is af te keuren, te weinig ook. Het dragen van verantwoordelijkheid staalt en verheft de mens in wording, zegt Kohnstamm (Persoonlijkheid in wording p. 79). Het gaat er dan om dat het kind zelf de verantwoordelijkheid voelt en overneemt.

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van tweeënhalf uur. Daarnaast maken de cursisten huiswerkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten is er een afwisseling van interactief lesgeven en uitvoeren van opdrachten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

01 mei 2019

Stapp–methode voor mediawijsheid

Hoe maken we kinderen bewust van de mogelijkheden en gevaren op internet? En hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen bij kennis blijft? De mediamethode Stapp biedt u het gereedschap om kinderen ‘mediawijs’ te maken.

Lees verder
23 juni 2017

Invoering Taal actief

U neemt de nieuwe methode Taal actief in gebruik. KOC Diensten geeft de leerkrachten inzicht in een goed gebruik van de methode. De begeleiding zorgt voor een snelle start, een soepele invoering en goede resultaten.

Lees verder