De Bijbelse scheppingsorde: wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Hoe duiden we de seksualisering van de samenleving? Hoe spreek je hierover in de klas?

‘Naar het beeld Gods schiep Hij hem. Man en vrouw schiep hij hen.’ ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn.’ Twee scheppingsordeningen die door de verlichting en het individualisme steeds meer onder druk staan. Hoe rust je leerlingen vanuit de Bijbel toe met betrekking tot de onderwerpen man-/vrouw-zijn, huwelijk en seksualiteit? Hoe ga je als onderwijzer om met gedrag dat haaks staat op de scheppingsorde?

Wat kunt u verwachten?

U kunt denken aan:

 • Bezinnen op de Bijbelse visie ten aanzien van man-/vrouw-zijn, huwelijk en seksualiteit
 • Toerusting om de Bijbelse visie gestalte te geven in de praktijk. We kunnen hiervoor een handreiking beschikbaar stellen en het gesprek over voeren met onderwijzers, directeuren, bestuurders, toezichthouders of met ouders tijdens een ouderavond.
 • Het onderwijzen van leerlingen omtrent Bijbelse normen en waarden rondom man-/vrouw-zijn, huwelijk en seksualiteit aan de hand van themalessen.
 • Toerusting hoe u vanuit Bijbels perspectief kunt omgaan met situaties waarin gedrag haaks staat op de Bijbelse normen en waarden rondom man-/vrouw-zijn, huwelijk en seksualiteit.

Deze onderdelen zijn vanaf D.V. januari 2024 beschikbaar.

De specifieke invulling wordt afgestemd op uw wensen en behoeften.

Bij de invulling is er een relatie te leggen met de takken Samen en Verschillen uit de leerlijn Burgerschap (SLRO).

Gekoppelde uitgangspunten

Onderwijzen

 • Het onderwijzen heeft als doel de leerling stapsgewijs voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheid als christen in een seculiere maatschappij.

Leerling

 • De leerling is uniek geschapen en benut zijn of haar persoonlijke, van God ontvangen gaven.

Lesstof

 • De lesstof spreekt eerbiedig en met verwondering over God, de Bijbel en de schepping.
 • De lesstof sluit aan op de ontwikkeling(sfase) van de leerling.

Onderwijsomgeving

 • Het schoolklimaat is veilig voor iedere leerling.

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Toezichthouders
 • Ouders (ouderavond)

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op

D. (Dirk) van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder