Didactisch onderzoek lezen

Blijven de leesprestaties van een leerling achter bij de andere gebieden? Haalt het kind sterk wisselende scores bij het lezen? Een didactisch onderzoek lezen door KOC Diensten geeft inzicht en richting voor extra ondersteuning.

Een didactisch onderzoek lezen brengt het leesniveau van het kind in kaart. Verschillende deelvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen lezen komen aan bod. Denk hierbij aan het vlot kunnen benoemen van letters. Ook het samenvoegen van afzonderlijke klanken tot een woord is hier een voorbeeld van. De onderzoeker observeert welke strategieën een kind gebruikt. Hij let onder andere op de werkhouding en concentratie. Welke vaardigheden beheerst het kind? Voor welke vaardigheden is extra inzicht nodig? Op deze vragen richt het onderzoek zich.

Het onderzoeksverslag beschrijft voornamelijk stimulerende en belemmerde factoren (bijvoorbeeld het aantal letters dat een kind kent of een zwakke concentratie). Naast het afnemen van het onderzoek geeft onze medewerker advies. Dit is niet alleen gebaseerd op het eigen onderzoek. De medewerker neemt bestaande informatie van de school over de leerling mee in zijn overwegingen. Daarnaast kunnen toetsresultaten veel zeggen over de leerling. Dit alles leidt tot handelingsgerichte adviezen voor hulp waarbij het kind gebaat is.

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of school.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Begeleiding bij gebruik TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We begeleiden u graag bij het werken met de methode.

Lees verder