Didactisch onderzoek lezen

Blijven de leesprestaties van een leerling achter bij de andere gebieden? Haalt het kind sterk wisselende scores bij het lezen? Een didactisch onderzoek lezen door KOC geeft inzicht en richting voor extra ondersteuning.

Een didactisch onderzoek lezen brengt het leesniveau van het kind in kaart. Verschillende deelvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen lezen komen aan bod. Denk hierbij aan het vlot kunnen benoemen van letters. Ook het samenvoegen van afzonderlijke klanken tot een woord is hier een voorbeeld van. De onderzoeker observeert welke strategieën een kind gebruikt. Hij let onder andere op de werkhouding en concentratie. Welke vaardigheden beheerst het kind? Voor welke vaardigheden is extra inzicht nodig? Op deze vragen richt het onderzoek zich.

Het onderzoeksverslag beschrijft voornamelijk stimulerende en belemmerde factoren (bijvoorbeeld het aantal letters dat een kind kent of een zwakke concentratie). Naast het afnemen van het onderzoek geeft onze medewerker advies. Dit is niet alleen gebaseerd op het eigen onderzoek. De medewerker neemt bestaande informatie van de school over de leerling mee in zijn overwegingen. Daarnaast kunnen toetsresultaten veel zeggen over de leerling. Dit alles leidt tot handelingsgerichte adviezen voor hulp waarbij het kind gebaat is.

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of school.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

31 mei 2024

Basistraining executieve functies

Herken je één of meerdere typeringen uit dit rijtje in je eigen klas?

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder