Didactisch onderzoek spelling

Blijven de spellingprestaties van een leerling achter bij de andere gebieden? Haalt het kind sterk wisselende scores bij spelling? Een didactisch onderzoek spelling door KOC Diensten geeft inzicht en advies voor extra ondersteuning.

Een didactisch onderzoek spelling brengt het spellingniveau van het kind in kaart. Verschillende deelvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen spellen komen aan bod. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het koppelen van de juiste letter aan een klank. De onderzoeker observeert welke strategieën een kind gebruikt. Hij let onder andere op de werkhouding en concentratie. Welke vaardigheden beheerst het kind? Voor welke vaardigheden is extra inzicht nodig? Het onderzoek richt zich op deze vragen. Het onderzoeksverslag beschrijft voornamelijk stimulerende en belemmerde factoren. (Voorbeelden hiervan zijn het kunnen noemen van spellingregels of een zwakke concentratie.) Naast het afnemen van het onderzoek geeft onze medewerker ook advies. Dit is niet alleen gebaseerd op het eigen onderzoek. De medewerker neemt bestaande informatie van de school over de leerling mee in zijn overwegingen. Daarnaast kunnen toetsresultaten veel zeggen over de leerling. Dit alles leidt tot handelingsgerichte adviezen voor hulp waarbij het kind gebaat is. Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of van de school.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Zie je hem voor je? Die ene leerling in de klas die geen vorderingen maakt in zijn rekenen, wat je ook probeert. Wat zit daar achter en wat kan je doen om daar goed op in te spelen? En hoe ga je om met die ene leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder