Duiden van maatschappelijke vraagstukken

De maatschappij verandert snel en voortdurend. Wat is jouw antwoord op al deze ontwikkelingen? En hoe neem je je leerlingen hierin mee?

De maatschappij verandert snel en voortdurend. Christelijke waarden en normen maken in rap tempo plaats voor voortdurend veranderende normen en waarden. Welke gevolgen heeft de toenemende individualisering op de inrichting van je leven? Ook op medisch-ethisch terrein zijn veranderingen ingrijpend. Bij alle technologische ontwikkelingen kan de vraag gesteld worden: mag alles wat kan?

Wat is jouw antwoord op al deze ontwikkelingen? Hoe kun je vervolgens de kinderen leren hoe ze ontwikkelingen kunnen duiden en ‘waarderen’ zodat ze hun houding als christen kunnen bepalen? Deze bouwsteen helpt je om maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen duiden vanuit christelijk perspectief. Er kan samengewerkt worden met een externe spreker.

Wat kunt u verwachten?

U kunt denken aan onderwerpen als:

 • Seksualisering van de samenleving: wat voor houding vraagt dit van ons?
 • Wat is de invloed van het karakter van onze samenleving op de school (vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en verwarring). Hoe kunt u op koers blijven?
 • Technologische ontwikkelingen: wie heeft er nog grip op? Komt er steeds meer een vervlechting van mens en machine?
 • Hoe kijkt u vanuit christelijk oogpunt naar de democratie als regeringsvorm?

Bij de invulling is er een relatie te leggen met de verschillende takken uit de leerlijn Burgerschap (SLRO).

Het specifieke aanbod wordt afgestemd op uw wensen en behoeften.

Gekoppelde uitgangspunten

Onderwijzen

 • Het onderwijzen heeft als doel de leerling stapsgewijs voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheid als christen in een seculiere maatschappij.
 • Het onderwijzen vindt plaats door lesstof betekenisvol te maken voor de leerling.
 • Het onderwijzen vindt plaats door instructie, verhalen, vragen, gesprekken en spel.

Onderwijzer

 • De onderwijzer is een Bijbelgetrouw identificatiefiguur.
 • De onderwijzer geeft onderwijs vanuit levenswijsheid en ervaring.

Leerling

 • De leerling laat zich in het vormings- en leerproces leiden door de onderwijzer.

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Toezichthouders
 • Ouders (ouderavond)

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

H.J. (Henk – Jan) Dekker
hjdekker@koc.nu

D. (Dirk) van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder