Het bevorderen van een vitale woordcultuur en digitaal burgerschap

Wat betekent het digitale tijdperk voor de ontlezing en het geestelijk welzijn van onszelf en de leerlingen? Hoe ben je digitaal burger in onze tijd?

In een tijd waarin het geschreven Woord in toenemende mate wordt verdrongen door het digitale beeld waarbij de genademiddelen steeds meer verduisterd kunnen raken, is het harder dan ooit nodig om je leerlingen woordgerichtheid en digitaal burgerschap bij te brengen. Hoe worden jouw leerlingen verantwoorde digitale burgers? Wat is de rol van de school daarin? Hoe kun je tegelijkertijd een woordgerichte cultuur binnen je school creëren waardoor leerlingen weer meer gaan lezen?

Ga als team aan de slag met dit interessante thema en word (weer) een echte ‘leesschool’!

Wat kunt u verwachten?

U kunt denken aan:

 • Begeleiding bij het doordenken en formuleren van een duidelijke visie op digitaal burger zijn in deze tijd
 • Begeleiding bij het door laten werken van de visie in schoolbeleid
 • Aandragen van ideeën hoe u een woordgerichte cultuur in de school kunt creëren
 • Begeleiding bij het stimuleren van leesmotivatie en leesbevordering in de groepen 1 t/m 8 (beschikbaar vanaf D.V november 2023)
 • Meedenken bij het opzetten van een goede schoolbibliotheek
 • Een ouder-kindavond voor de groepen 7 en 8 rond mediatoerusting
 • Samenwerking met kerkelijke gemeenten door een gemeenteavond te organiseren rond mediatoerusting en het bevorderen van een vitale woordcultuur in de gezinnen

Bij de invulling is er een relatie te leggen met het thema Digitaal uit de leerlijn Burgerschap (SLRO).

De specifieke invulling wordt afgestemd op uw wensen en behoeften.

Gekoppelde uitgangspunten

Opvoeden

 • Het opvoeden is gericht op de gewetens- en karaktervorming van de leerling

Onderwijzen

 • Het onderwijzen heeft als doel de leerling stapsgewijs voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheid als christen in een seculiere maatschappij

Onderwijzer

 • De onderwijzer is een Bijbelgetrouw identificatiefiguur
 • De onderwijzer geeft onderwijs vanuit levenswijsheid en ervaring

Leerling

 • De leerling leert steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling

Onderwijsomgeving

 • De onderwijsvoorzieningen ondersteunen bij het opvoeden en onderwijzen

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeuren
 • Ouders
 • Leerlingen
 • Ambtsdragers

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op

D. (Dirk) van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder