Hoe ga jij om met straffen en belonen?

Opvoeden is een levenskunst. Een mooie taak, maar zeker niet eenvoudig. Hoe ga jij om met straffen en belonen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Opvoeden is een levenskunst. Het is een mooie taak, maar zeker niet eenvoudig. Neem het aanleren van goed gedrag. Hoever kun je gaan in het belonen en stimuleren van goed gedrag? Mag je een kind straffen om slecht gedrag? Wat mag wel en wat mag niet? Wat zegt de Bijbel over straffen en belonen? Hoe wordt het woord ‘tucht’ gebruikt in het Bijbelboek Spreuken? Wat heeft dit jou te zeggen?

Wat kunt u verwachten?

Over al deze vragen gaan we in gesprek waarbij we telkens de koppeling leggen naar de praktijk.

Verdiep je hierin tijdens één of meerdere teambijeenkomsten of bespreek het onderwerp met ouders tijdens een ouderavond.

Gekoppelde uitgangspunten

Opvoeden

 • Het opvoeden heeft als doel dat de leerling God en de naaste liefheeft en dient.
 • Het opvoeden is gebaseerd op het Bijbelse gezag van de onderwijzer en de gehoorzaamheid van de leerling.
 • Het opvoeden gebeurt vanuit liefde tussen onderwijzer en leerling.
 • Het opvoeden is gericht op de gewetens- en karaktervorming van de leerling.
 • Het opvoeden gebeurt aan de hand van duidelijke regels en routines.
 • Bij het opvoeden wordt er afgestemd op de behoefte van iedere leerling.
 • Bij het opvoeden is er aandacht voor waardering, straffen en vergeving, gericht op het vormen van de leerling.

Onderwijzer

 • De onderwijzer is gezagsdrager namens God.

Leerling

 • De leerling gehoorzaamt de onderwijzer zoals de Bijbel van hem of haar vraagt.
 • De leerling leert steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling.

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeur
 • Ouders

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

H.J. (Heidi) den Ouden
hjdenouden@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder