Implementatie Bouw! Tutorlezen

Het is bewezen dat het programma Bouw! Tutorlezen leesproblemen voorkomt bij risicoleerlingen. Bied uw leerlingen extra hulp om goed te leren lezen. KOC Diensten begeleidt u bij het implementeren.

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Met de implementatiebegeleiding door KOC Diensten voorkomt u opstartproblemen in groep 3 bij het leren lezen. Met al uw vragen kunt u bij ons terecht. Voor de aanschaf van het programma denken we mee over de volgende vragen:

 • Welke leerlingen komen in aanmerking?
 • Hoe organiseer ik de hulp?
 • Wie verzorgen de extra hulp en hoe worden zij toegerust?
 • Hoe verwoord ik deze hulp in een hulp- of groepsplan?
 • Welke informatie moet er vooraf naar ouders?
Ook na de aanschaf staan wij open voor uw vragen. Denk aan vragen als:
 • Hoe komt het dat de leerling zo laag wordt ingeschaald?
 • Hoe vaak moet een leerling oefenen met dezelfde letter(s) voor hij door mag?
 • Hoe komt het dat de leerling lesjes mag overslaan?
 • Wat te doen met leerlingen die niet vooruit lijken te gaan?
 • Wat kan Bouw! betekenen voor kinderen bij wie dyslexie wordt vermoed?
Voor deze implementatiebegeleiding en verdere gebruiksondersteuning maken wij indien gewenst een offerte op maat. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder. Zie ook

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder