Intensieve Ambulante Hulpverlening

Komt een kind door zijn gedrag op school, thuis, of in zijn vrije tijd in de problemen? Lukt het de ouders of leerkracht niet voldoende structuur en stabiliteit te geven? Intensieve Ambulante Hulpverlening helpt het kind, de ouders en de school.

Doelgroep

Intensieve Ambulante Hulpverlening is er voor gezinnen met problemen bij opvoeden en opgroeien. Er is vaak sprake van langdurige, complexe problematiek op meerdere terreinen. Hulpverlening is er zowel voor het kind als de ouders.

Doelen

  • Het kind weet hoe hij om kan gaan met zijn problemen. Het voelt zich weer prettig en veilig op school en thuis.
  • De ouders voelen zich zekerder over de opvoeding. Ze ervaren dat ze weer in staat zijn hun problemen zelf op te lossen.
  • De dagelijkse organisatie van het gezin is helder.
  • Er is steun van familie, vrienden of buren.
  • De school en de leerkracht benaderen het kind positief.

Werkwijze

Het uitgangspunt van onze hulpverlening is: gezinnen komen vanuit hun eigen kracht tot oplossingen. De ambulant hulpverlener bepaalt eerst samen met het gezin wat de grootste knelpunten zijn. Vervolgens bedenkt hij een plan om de knelpunten aan te pakken. De ambulant hulpverlener komt bij het gezin thuis en onderhoudt contact met de school. Hulpverlener, ouders, kind en leerkracht werken samen aan een oplossing. De ouders krijgen praktische tips. In contact met het kind, sluit de hulpverlener aan bij de mogelijkheden van het kind. Bij het jonge kind wordt onder andere gebruik gemaakt van spel, bij oudere kinderen worden ook andere materialen en methodieken ingezet. Soms is het nodig om andere hulpverleners in te schakelen. Zij helpen bijvoorbeeld bij het vinden van werk of het ordenen van de financiën. Hulpverlener en gezin overleggen of het gezin meer steun uit de omgeving kan krijgen. Familie, vrienden en buren kunnen veel voor een gezin betekenen.

Duur van het begeleidingstraject

Het gezin heeft wekelijks contact met de ambulant hulpverlener. In het begin is dat vaak meer, aan het eind minder. Het traject duurt zo lang als nodig is. Dit is gemiddeld acht maanden.

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Als je ouders gescheiden zijn…

“Slaap ik volgende week bij papa of bij mama? Houdt papa of mama nog wel van mij?” Kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, zitten vaak vol vragen en/of weten zich geen raad met hun gevoelens. KOC biedt aan deze kinderen begeleiding (d.m.v. kindgesprekken) aan om ze te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding en de verwerking ervan.

Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder