Als je ouders gescheiden zijn…

“Slaap ik volgende week bij papa of bij mama? Houdt papa of mama nog wel van mij?” Kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, zitten vaak vol vragen en/of weten zich geen raad met hun gevoelens. KOC Diensten biedt aan deze kinderen begeleiding (d.m.v. kindgesprekken) aan om ze te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding en de verwerking ervan.

Doel

In dit begeleidingstraject leren kinderen van gescheiden ouders omgaan met de gevolgen van echtscheiding en het verwerken hiervan.

Inhoud

Tijdens de kindgesprekken worden verschillende aspecten en/of gevolgen van echtscheiding behandeld, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde (kunnen) komen:

  • De scheiding
  • Omgaan met gevoelens omtrent de scheiding
  • Omgaan met veranderingen ten gevolge van de scheiding

Werkwijze

De begeleiding bestaat uit een aantal sessies (kindgesprekken) en wordt geboden door een ambulant hulpverlener vanuit KOC Diensten in een setting, waarbij het kind of de jongere zich veilig voelt om zijn of haar gevoelens en gedachten te uiten. De sessies bestaan uit het bespreken van eventuele huiswerkopdrachten en het behandelen van de hierboven genoemde onderwerpenAan het eind van het begeleidingstrajectzal met het kind of de jongere en zijn of haar ouders gekeken worden in hoeverre het kind of de jongere met dit begeleidingstraject geholpen is en of aanvullende begeleiding nog gewenst is.

Methode

KOC Diensten is momenteel bezig met het ontwikkelen van een identiteitgebonden methode, welke specifiek bedoeld is voor de begeleiding van kinderen en jongeren van gescheiden ouders. De verwachting is dat deze D.V. voorjaar 2023 gereed zal zijn.

Extra informatie

Voor de aanvraag van de begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente (ZIN of PGB). Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden.

Wanneer er geen beschikking is, kan er een begeleidingsprogramma op maat gemaakt worden met bijbehorende offerte.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder
22 juni 2017

Psycho-educatie

Uitleg nodig over een gedragsdiagnose van jezelf of een kind of familielid? Denk aan autisme, ADHD, ADD, depressie, dyscalculie, dyslexie, angst, trauma. Deze diagnose beter gaan begrijpen en weten hoe ermee om te gaan? Vraag naar de mogelijkheden bij KOC Diensten.

Lees verder