Als je ouders gescheiden zijn…

“Slaap ik volgende week bij papa of bij mama? Houdt papa of mama nog wel van mij?” Kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, zitten vaak vol vragen en/of weten zich geen raad met hun gevoelens. KOC Diensten biedt het programma ‘Als je ouders gescheiden zijn…’ aan om deze kinderen te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding en de verwerking ervan.

Doel

Met dit programma leren kinderen van gescheiden ouders omgaan met de gevolgen van echtscheiding en het verwerken hiervan.

Inhoud

Tijdens het programma worden verschillende aspecten en/of gevolgen van echtscheiding behandeld, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde (kunnen) komen:
  • De scheiding
  • Omgaan met gevoelens omtrent de scheiding
  • Omgaan met veranderingen ten gevolge van de scheiding
  • Omgaan met vragen omtrent de scheiding

Werkwijze

Het programma bestaat uit een aantal sessies en wordt geboden door een Ambulant hulpverlener vanuit KOC Diensten in een setting, waarbij het kind of de jongere zich veilig voelt om zijn of haar gevoelens en gedachten te uiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkboek, welke ontwikkeld is door KOC Diensten. Afhankelijk van de leeftijd zal het kind of de jongere huiswerkopdrachten meekrijgen om tussen de sessies door te maken. De sessies bestaan uit het bespreken van de eventuele huiswerkopdrachten, een stukje theorie en het maken van verschillende ‘denk en doe’-opdrachten. Aan het eind van het programma zal met het kind of de jongere en zijn of haar ouders gekeken worden wat het kind of de jongere van dit programma geleerd heeft en of aanvullende individuele begeleiding nog gewenst is.

Extra informatie

Voor de aanvraag van de training bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente (ZIN of PGB). Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden. Wanneer er geen beschikking is, kan er een programma op maat gemaakt worden met bijbehorende offerte.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder
22 juni 2017

Psycho-educatie

Uitleg nodig over een gedragsdiagnose van jezelf of een kind of familielid? Denk aan autisme, ADHD, ADD, depressie, dyscalculie, dyslexie, angst, trauma. Deze diagnose beter gaan begrijpen en weten hoe ermee om te gaan? Vraag naar de mogelijkheden bij KOC Diensten.

Lees verder