Psycho-educatie

Uitleg nodig over een gedragsdiagnose van jezelf of een kind of familielid? Denk aan autisme, ADHD, ADD, depressie, dyscalculie, dyslexie, angst, trauma. Deze diagnose beter gaan begrijpen en weten hoe ermee om te gaan? Vraag naar de mogelijkheden bij KOC Diensten.

Doel

Psycho-educatie zorgt ervoor dat je beter begrijpt hoe iemand denkt, voelt en handelt. Je leert hoe om te gaan met jezelf en de ander. Het geeft inzicht in wat de uitkomst van een psychologisch onderzoek en de diagnose betekent.

Inhoud

Vragen die bij psycho-educatie aan de orde kunnen komen, zijn:
 • Wat betekent dit het dagelijks leven? Welke vragen roept dit op?
 • Wat betekent dit intelligentieprofiel voor de dagelijkse praktijk van mijn kind?
 • Hoe komt het dat ik het lastig vind om m’n gedrag te remmen?
 • Hoe komt het dat ik zoveel tijd nodig heb om opdrachten uit te voeren?
 • Hoe is het verband tussen de nare gebeurtenis en m’n gevoelens?
 • Welke invloed heeft autisme op het gedrag van mijn zusje?
 • Waarom is mijn broertje met ADHD zo druk?
 • Welke invloed heeft een trauma op mijn kind? Hoe kan ik daar als ouder het best mee omgaan? Wat moet ik vooral niet doen?
 • Wat betekent het voor mij dat ik dyslexie of dyscalculie heb en wat helpt mij hierbij?

Werkwijze

De medewerkers van KOC Diensten vullen psycho-educatie verschillend in. Dit is afhankelijk van de vraag en de leeftijd van de betrokkenen. Het kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:
 • gesprekken voeren;
 • samen activiteiten ondernemen;
 • een presentatie maken en aan anderen laten zien;
 • aan de slag gaan met een werkboekje met praktische opdrachten.
Ook het aantal sessies is afhankelijk van de vraag. Soms is één (of zijn enkele) sessie(s) voldoende. In andere situaties zijn er meer contactmomenten nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als psycho-educatie een onderdeel is van een uitgebreidere behandeling. Voorafgaand aan een traject van psycho-educatie bespreken we wat de behoefte is. Dan komt ook aan de orde hoeveel sessies daarvoor ongeveer nodig zullen zijn. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

15 juni 2020

Als je ouders gescheiden zijn…

“Slaap ik volgende week bij papa of bij mama? Houdt papa of mama nog wel van mij?” Kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, zitten vaak vol vragen en/of weten zich geen raad met hun gevoelens. KOC Diensten biedt aan deze kinderen begeleiding (d.m.v. kindgesprekken) aan om ze te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding en de verwerking ervan.

Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder