Psycho-educatie

Uzelf of iemand in uw omgeving heeft een gedragsdiagnose gekregen. Wilt u deze diagnose beter begrijpen en weten hoe u ermee om moet gaan? Voor psycho-educatie doet u een beroep op KOC Diensten.

Doel

Psycho-educatie zorgt ervoor dat u beter begrijpt hoe iemand denkt, voelt en handelt. U leert hoe u met uzelf en de ander om kunt gaan. U leert wat de diagnose betekent of hoe u de uitkomst van een psychologisch onderzoek moet zien.

Inhoud

Vragen die bij psycho-educatie aan de orde kunnen komen, zijn:

  • Wat betekent een disharmonisch intelligentieprofiel voor de dagelijkse praktijk van mijn kind?
  • Welke invloed heeft autisme op het gedrag van mijn zusje?
  • Waarom is mijn broertje met ADHD zo druk?
  • Welke invloed heeft een trauma op mijn kind? Hoe kan ik daar als ouder het best mee omgaan? Wat moet ik vooral niet doen?

Werkwijze

De medewerkers van KOC Diensten vullen psycho-educatie verschillend in. Dit is afhankelijk van uw vraag en de leeftijd van de betrokkenen. Het kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • gesprekken voeren;
  • samen activiteiten ondernemen;
  • een presentatie maken en aan anderen laten zien;
  • aan de slag gaan met een werkboekje met praktische opdrachten.

Ook het aantal sessies is afhankelijk van de vraag. Soms is één (of zijn enkele) sessie(s) voldoende. In andere situaties is er gedurende een langere periode wekelijks of maandelijks contact. Dit is bijvoorbeeld het geval als psycho-educatie een onderdeel is van een uitgebreidere behandeling. Voorafgaand aan een traject van psycho-educatie bespreken we wat de behoefte is. Dan komt ook aan de orde hoeveel sessies daarvoor ongeveer nodig zullen zijn.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder
06 december 2018

Didactisch onderzoek rekenen en dyscalculie-onderzoek

Heeft u een leerling die een rekenachterstand ontwikkelt? Weet u niet hoe u hem/haar het beste kunt begeleiden? KOC Diensten helpt u verder.

Lees verder