Mediation

U hebt te maken met een geschil in het onderwijs of in het gezin. Communicatie tussen werkgever en werknemer of gezinsleden onderling is gestokt. De gecertificeerde mediator van KOC Diensten zorgt voor deskundige, onpartijdige bemiddeling.

Er wordt nog wel over maar niet meer met een persoon of personen gesproken. De communicatie is geblokkeerd, verstopt. Niemand is hier gelukkig mee. Het lukt niet op eigen kracht weer met elkaar in gesprek te komen. De mediator van KOC Diensten helpt partijen weer met elkaar te laten communiceren. Hij gebruikt daarvoor gesprekstechnieken zoals samenvatten, spiegelen, doorvragen en herhalen met andere woorden. Zelf blijft hij onpartijdig maar wel heel geïnteresseerd. Het eigenlijke werk wordt dus door partijen gedaan. Zij zijn het ook die uiteindelijk met een eigen oplossing komen. Die wordt niet aangedragen door de mediator of min of meer opgelegd. Een eigen oplossing is belangrijk, want die is waarschijnlijk blijvend. Wat van een ander komt niet. Er zijn gemiddeld twee à drie gesprekken van twee tot drie uur. Ze kunnen betrekking hebben op arbeidsgeschillen en andere relaties (huwelijk, familie enz.). Het traject is af als partijen aangeven dat verder praten zinloos is of als er een oplossing bereikt is. Die oplossing wordt vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen moeten instemmen met de mediation. Het is geheel vrijwillig en mag op geen enkele manier opgelegd worden. Het is wel mogelijk dat een van de partijen de suggestie doet. Het moet dan wel uitdrukkelijk door beide partijen gedragen worden. De mediation staat of valt met de bereidheid van partijen zich in te spannen om een oplossing te bereiken. De opbrengst is dat partijen weer naar elkaar kunnen luisteren, met elkaar praten en elkaar respecteren. Kortom, min of meer frequent contact is weer mogelijk. Ze kunnen weer samen door één deur. Hebt u interesse? Mediation bespaart u wellicht een gang naar de rechter. De gecertificeerde mediator van KOC Diensten staat graag voor u klaar!

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

11 februari 2021

Project Duurzaam Onderwijsconcept

Bezinnen we ons wel voldoende op allerlei onderwijsontwikkelingen die op ons afkomen? Is onze visie wel toereikend om antwoorden te geven op onderwijsvernieuwingen? Zijn alle onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen wel Bijbels verantwoord? Welke wel en welke niet? En hoe weten we dat? Hier leest u alles over het project Duurzaam Onderwijsconcept.

Lees verder
24 september 2020

School, ouders, leerlingen, privacy

In de praktijk komen hierover regelmatig vragen over naar voren. Die kunt u aan de VBSO-advocaat stellen. Eventueel kan de VBSO ook een thema-middag op school verzorgen.

Lees verder