Mediation

U hebt te maken met een geschil in het onderwijs of in het gezin. Communicatie tussen werkgever en werknemer of gezinsleden onderling is gestokt. De gecertificeerde mediator van KOC Diensten zorgt voor deskundige, onpartijdige bemiddeling.

Er wordt nog wel over maar niet meer met een persoon of personen gesproken. De communicatie is geblokkeerd, verstopt. Niemand is hier gelukkig mee. Het lukt niet op eigen kracht weer met elkaar in gesprek te komen. De mediator van KOC Diensten helpt partijen weer met elkaar te laten communiceren. Hij gebruikt daarvoor gesprekstechnieken zoals samenvatten, spiegelen, doorvragen en herhalen met andere woorden. Zelf blijft hij onpartijdig maar wel heel geïnteresseerd. Het eigenlijke werk wordt dus door partijen gedaan. Zij zijn het ook die uiteindelijk met een eigen oplossing komen. Die wordt niet aangedragen door de mediator of min of meer opgelegd. Een eigen oplossing is belangrijk, want die is waarschijnlijk blijvend. Wat van een ander komt niet. Er zijn gemiddeld twee à drie gesprekken van twee tot drie uur. Ze kunnen betrekking hebben op arbeidsgeschillen en andere relaties (huwelijk, familie enz.). Het traject is af als partijen aangeven dat verder praten zinloos is of als er een oplossing bereikt is. Die oplossing wordt vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen moeten instemmen met de mediation. Het is geheel vrijwillig en mag op geen enkele manier opgelegd worden. Het is wel mogelijk dat een van de partijen de suggestie doet. Het moet dan wel uitdrukkelijk door beide partijen gedragen worden. De mediation staat of valt met de bereidheid van partijen zich in te spannen om een oplossing te bereiken. De opbrengst is dat partijen weer naar elkaar kunnen luisteren, met elkaar praten en elkaar respecteren. Kortom, min of meer frequent contact is weer mogelijk. Ze kunnen weer samen door één deur. Hebt u interesse? Mediation bespaart u wellicht een gang naar de rechter. De gecertificeerde mediator van KOC Diensten staat graag voor u klaar!

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
16 juni 2021

Implementatie Op Ontdekkingsreis

Ga samen met KOC Diensten… Op Ontdekkingsreis! Ben je op zoek naar een integrale methode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen? Met Op Ontdekkingsreis heb je alle tools in handen om je leerlingen te laten groeien. Wij verzorgen cursussen en trainingen, zodat je op jouw school direct van start kunt met deze methode. 

Lees verder