Leerlijnen Jonge kind in ParnasSys

Wilt u de ontwikkelingen van leerlingen plannen en volgen met een beredeneerd leerstofaanbod? Met leerlijnen in ParnasSys is dit mogelijk. De leerlijnen zijn geschikt voor de groepen 1 en 2.

De school kiest zelf een leerlijnpakket, passend bij de eigen visie en werkwijze. KOC Diensten verzorgt begeleiding bij de keuze én het gebruik van dit hulpmiddel. Met de leerlijnen in ParnasSys ontwerpt u moeiteloos een beredeneerd leerstofaanbod. De implementatiebegeleiding bestaat uit twee scholingsbijeenkomsten, die beide een dagdeel duren.

  1. Eerste bijeenkomst: de ontwikkeling van kleuters observeren en registreren.
  2. Tweede bijeenkomst: de ontwikkeling interpreteren en een beredeneerd aanbod plannen voor de groep.
Het vervolgtraject is afhankelijk van de vraag van school. Hiervoor maken wij desgewenst in overleg met school een offerte op maat. De mogelijkheden van de module Leerlijnen in ParnasSys zijn groot. De module kan breder dan alleen in de groepen 1 en 2 gebruikt worden. Sommige leerlingen uit hogere groepen hebben een individuele leerlijn nodig. Ook voor het plannen van hun onderwijs en het volgen van hun ontwikkeling is de module uiterst handzaam. Klik hier voor een compleet overzicht van ons jonge kind-aanbod.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder