Mediatoerusting

In een tijd waarin kinderogen steeds eerder en intensiever in aanraking komen met digitale aanbieders van woord en vooral beeld, is het ook als school hard nodig je bewust te zijn van wat dit met (kinder)hoofden en -harten doet.

Heeft de inzet van digitale middelen werkelijk meerwaarde in het kader van leren, of zijn de effecten op hoofd en vooral hart reden om sterk selectief en terughoudend te zijn in het gebruik? Hoe mediawijs ben jij als identificatiefiguur? En hoe maak je ook op school kinderen bewust van de kansen en bedreigingen van de digitale wereld? Hoe zorg jij ervoor dat het toenemende gebruik van beeld het woord, en hét Woord, niet verdringt op jouw school, geen ont-lezing in de hand werkt? 

Vanuit KOC Diensten denken we graag met je mee over deze belangrijke vragen. Vragen die gaan over de waarden en attituden die we de kinderen op dit gebied ook willen meegeven. 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder