Training (meldcode) Huiselijk geweld

In deze training leert u de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. U leert de signalen herkennen en daarop adequaat reageren. Belangrijk is het oefenen van gespreksvaardigheden bij deze gevoelige thema’s.

Iedereen kent helaas situaties waarin een kind zich niet veilig kan ontwikkelen. Oorzaken hiervan zijn huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van kindermishandeling. Deze problematiek heeft grote impact. Daarom stelde de overheid een richtlijn op voor professionals. Deze meldcode moet verankerd zijn in het beleid van organisaties die met kinderen werken. Hoe verankert u de meldcode in uw beleid? Hoe geeft u er in de praktijk vorm aan? U wilt zich bekwaam voelen om op te treden in onveilige situaties. Deze training biedt de toerusting om de meldcode praktisch in te zetten

De volgende thema’s komen aan bod in de training:

  • Bijbelse bezinning op gebruik van geweld;
  • beleving en gevolgen van (seksueel) geweld binnen gezinnen;
  • signalering van kwetsbare gezinnen;
  • communiceren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling.
Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

20 november 2017

Driedaagse Basistraining PCM

Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verheldert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale resultaten; of het nu om leren, leiding geven of persoonlijke contacten gaat.

Lees verder
23 juni 2017

Groepsvorming in outdoor-setting

In een gevarieerde buitenomgeving confronteren we de groepsleden met hun fysieke en mentale grenzen. Er ontstaat een verandering in de groepsdynamiek die doorwerkt in school- of werksituatie. KOC Diensten werkt hierbij samen met HUMUS.

Lees verder