Training (meldcode) Huiselijk geweld

In deze training leert u de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. U leert de signalen herkennen en daarop adequaat reageren. Belangrijk is het oefenen van gespreksvaardigheden bij deze gevoelige thema’s.

Iedereen kent helaas situaties waarin een kind zich niet veilig kan ontwikkelen. Oorzaken hiervan zijn huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere vormen van kindermishandeling. Deze problematiek heeft grote impact. Daarom stelde de overheid een richtlijn op voor professionals. Deze meldcode moet verankerd zijn in het beleid van organisaties die met kinderen werken. Hoe verankert u de meldcode in uw beleid? Hoe geeft u er in de praktijk vorm aan? U wilt zich bekwaam voelen om op te treden in onveilige situaties. Deze training biedt de toerusting om de meldcode praktisch in te zetten De volgende thema’s komen aan bod in de training:

  • Bijbelse bezinning op gebruik van geweld;
  • beleving en gevolgen van (seksueel) geweld binnen gezinnen;
  • signalering van kwetsbare gezinnen;
  • communiceren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder