Training Zelfbeeld in balans

Kampt uw kind/leerling met een lage zelfwaardering? Is het zelfbeeld uit balans? Dan kan deze training uw kind/leerling meer zelfvertrouwen geven.

Doelgroep

Deze zelfbeeldtraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van acht tot vierentwintig jaar. Het gaat om kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld.

Inhoud

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het begint met een intakegesprek. Daarin onderzoeken we de hulpvraag van het kind of de jongere. Dit doen we samen met de ouders. Soms is de school ook betrokken. Hoe sluit onze training aan bij de hulpvraag?
  • We onderzoeken aan het begin van de training welke negatieve gedachten overheersen. Dit zijn er vaak meerdere. Door er één aan te pakken, veranderen andere negatieve gedachten vaak mee.
  • We gaan op zoek naar positieve tegenbeelden en -voorbeelden. Deze maken we sterker.
  • We doen diverse oefeningen. Zo krijgen we het zelfbeeld meer in balans. De negatieve kennis over zichzelf overheerst niet meer.
  • We gebruiken een werkboek.

Werkwijze

Vooraf vindt een intakegesprek met ouders (en kind) plaats. Daarin maken we de hulpvraag concreet. Ook bespreken we de planning van de gesprekken. De gesprekken vinden plaats op een locatie bij u in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld een school zijn. Na de training volgt een evaluatie- of afsluitingsgesprek.

De training kan individueel en groepsgewijs uitgevoerd worden (afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen).

De training bestaat uit ongeveer acht  individuele gesprekken of groepssessies. De individuele gesprekken duren maximaal één uur.  de groepssessies duren maximaal twee uur. Er is een voor- en een nameting. Met behulp van een vragenlijst meten we het effect van de training.

Voor de aanvraag is een verwijzing van de huisarts nodig. Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden.

Vragen

Uw vraag of aanvraag sturen wij door naar de contactpersoon van uw regio of van de school.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Passend onderwijs vraagt veel van IB-ers. In een zich sterk ontwikkelde omgeving is een goed beeld van het eigen functioneren, de mogelijkheden en belemmeringen, van belang. Een werkplekanalyse levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren.

Lees verder