Van start- naar vakbekwaam: Bijbels onderwijzen verbinden aan beroepsprofiel

Hoe kunt u persoonlijke ontwikkeling verbinden aan Bijbels onderwijzen en het beroepsprofiel?

Niet alleen kinderen leren, maar onderwijzers ook. Na het behalen van het diploma stopt de persoonlijke ontwikkeling niet. Dan begint de ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam. Hoe zorgt u ervoor dat binnen dat proces de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen een plaats krijgen?

Van belang is dan dat de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen geïntegreerd zijn in het beroepsprofiel dat de school hanteert. En dat het beroepsprofiel ook functioneert binnen de school, gerelateerd aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten. Hoe doet u dat in de praktijk? Hoe sluit u goed aan op competenties ‘waarmee’ de leerkracht van de PABO komt.

Wat kunt u verwachten?

In een adviesgesprek gaan we op deze vragen in en presenteren we een document waarin het competentieprofiel waarmee de leerkracht van de PABO komt, verbonden is aan de uitgangspunten voor Bijbels onderwijzen. Gezamenlijk gaan we na hoe u dit competentieprofiel kunt integreren in de werkwijze van de school.

Gekoppelde uitgangspunten

Onderwijzer

  • De onderwijzer heeft een lerende houding

Doelgroep

  • Directeuren
  • Teamleiders / bouwcoördinatoren
  • Onderwijzers

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

L.G. (Leon) Bolier
lgbolier@koc.nu

H.J. (Heidi) den Ouden
hjdenouden@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder