Vormen of indoctrineren?

Wil je je leerlingen vormen of wordt het toch (een beetje) indoctrinatie? Een interessant onderwerp om je als christelijke school op te bezinnen.

Christelijke scholen worden nogal eens bestempeld als scholen waar indoctrinatie van (geloofs)opvattingen plaatsvindt. Is dit zo? Hoe moeten we hiernaar kijken en -mee omgaan? Hoe zie je jouw rol als onderwijzer/opvoeder? Wanneer vorm je en wanneer is er sprake van indoctrinatie? Hoeveel ruimte geef je jouw leerlingen om een eigen mening te vormen? En hoe verhoudt dit zich tot het ‘inscherpen’ van Gods geboden?

Wat kunt u verwachten?

Over al deze vragen gaan we in gesprek. Dit kan tijdens één of meerdere teambijeenkomsten of tijdens een ouderavond.

Aan de hand van de Bijbel en christelijke pedagogen uit het verleden gaan we op zoek naar een Bijbels-pedagogische benadering. Er wordt casuïstiek vanuit de praktijk ingebracht om het thema concreet te maken.

Gekoppelde uitgangspunten

Opvoeden

 • Het opvoeden is gericht op de gewetens- en karaktervorming van de leerling.

Onderwijzen

 • Het onderwijzen heeft als doel de leerling stapsgewijs voor te bereiden op zijn of haar verantwoordelijkheid als christen in een seculiere maatschappij.
 • Het onderwijzen gebeurt vooral in de persoonlijke interactie tussen onderwijzer en leerling.

Onderwijzer

 • De onderwijzer dient door genade Christus te volgen en te leven vanuit Zijn Woord.
 • De onderwijzer is een Bijbelgetrouw identificatiefiguur.
 • De onderwijzer geeft onderwijs vanuit levenswijsheid en ervaring.

Leerling

 • De leerling laat zich in het vormings- en leerproces leiden door de onderwijzer.

Doelgroep

 • Onderwijzers
 • Onderwijsassistenten en AD-PEP
 • Directeuren
 • Ouders (ouderavond)

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op

D. (Dirk) van Elzelingen
dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder