Werkplaats startende onderwijzers

Wilt u uw startende onderwijzers ook deel laten nemen aan een werkplaats? Vanaf 2023-2024 kan dit ook in combinatie met Bijbels onderwijzen.

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende onderwijzers leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten worden deze professionele leergemeenschappen georganiseerd.

Wat kunt u verwachten?

In samenwerking met Samen Opleiden vanuit Driestar Hogeschool geven we de werkplaats vorm. Leervragen van de onderwijzers worden verbonden aan de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen.

Startende onderwijzers ontmoeten collega’s die zich ongeveer in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Met behulp van reflectie op werkinbreng, boekbewerkingen en leer- en werkbijeenkomsten werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van startende onderwijzers. Ook vindt er twee keer in het traject coaching on the job plaats. Deelnemers krijgen dan coaching op de werkplek in relatie tot een ontwikkelpunt.

Gezamenlijk worden onderwerpen uitgediept en getraind onder leiding van een tandem van een medewerker van KOC en een trainer/coach vanuit Samen Opleiden.

Vervolgens zorgt de startende onderwijzer, liefst in samenspraak met en onder begeleiding van zijn werkplekbegeleider op de school waar hij werkt voor goede inbedding in de eigen onderwijspraktijk.

We bieden een 2-jarig traject waarbij er in principe vijf bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd, waarvan één dag een zgn. startersdag is met inhoudelijke lezingen.

Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van de coaches zal daarop worden ingespeeld.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video-opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Een persoonlijkheidsprofiel, wordt gebruikt als gereedschap. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.’

Gekoppelde uitgangspunten

Doordat deze bouwsteen gericht is op professionalisering staan er geen specifieke uitgangspunten centraal.

Doelgroep

  • Startende onderwijzers

Interesse?

Neem gerust contact op! Op basis van maatwerk stellen we een offerte op.

H.J. (Heidi) den Ouden
hjdenouden@koc.nu

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

08 mei 2023

Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid

Van visie naar praktijk. Hoe kunt u Bijbels onderwijzen integreren in het schoolbeleid?

Lees verder
08 mei 2023

Begeleiden van studenten en startende onderwijzers in Bijbels onderwijzen

Hoe kan Bijbels onderwijzen ingezet worden in de begeleidingspraktijk? Hoe zou dit voor jou als Pabostudent of startende onderwijzer het beste vorm gegeven kunnen worden?

Lees verder