Hoe de onderwijsinspectie handelt rond NPO

24 juni 2021
De Inspectie van het Onderwijs zal de komende jaren onderzoeksvragen rond het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) integreren in de al geplande stelselonderzoeken. Daarnaast komen activiteiten die scholen ondernemen in het kader van het NPO automatisch aan de orde bij het reguliere toezicht. Mede op die manier wil de inspectie overbevraging van het onderwijsveld voorkomen.

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. Hiervoor gebruikt de inspectie vanaf 1 augustus 2021 een herzien kader.

Rond het Nationaal Programma Onderwijs betekent dit het volgende:

  • De inspectie laat zich bij onderzoeken op scholen de komende jaren informeren over de activiteiten die zij in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ondernemen.
  • De inspectie betrekt de informatie bij de onderzoeken, voor zover het aan de orde is betrekt de inspectie de informatie ook bij de beoordeling van de school of het bestuur zoals dat in het onderzoekskader is aangegeven.
  • De inspectie heeft een (beperkte) rol in de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs. De inspectie rapporteert op stelselniveau.
  • In de Staat van het Onderwijs wordt beschreven hoe het staat met de realisatie van de kernfuncties van het onderwijsstelsel en waar mogelijk hoe besturen en scholen activiteiten ondernemen in het kader van het programma en wat zij daarvan kunnen realiseren.

Bron: www.onderwijsinspectie.nl

Lees meer in ons dossier over NPO.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 oktober 2022

Week van het Onderwijs & de Opvoeding

Omdat het deze week de Nationale Onderwijsweek en de Week van de Opvoeding is, leest u in deze special 5 interviews met 'opvoeders' vanuit school, gezin en kerk. Wat zijn hun ervaringen en hoe kunnen school, gezin en kerk elkaar versterken?

Lees verder
03 oktober 2022

Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”

Wanneer een kind zelfstandig moet worden, kan het daar moeite mee hebben omdat het bijvoorbeeld ADHD of autisme heeft. Dat merken ze bij familie Bos, waarvan we de moeder hebben gesproken. “Op het mbo krijg je een hoop huiswerk mee voor een paar maanden, en dan moet je echt zelf aan de slag.”

Lees verder