Hoe de onderwijsinspectie handelt rond NPO

24 juni 2021
De Inspectie van het Onderwijs zal de komende jaren onderzoeksvragen rond het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) integreren in de al geplande stelselonderzoeken. Daarnaast komen activiteiten die scholen ondernemen in het kader van het NPO automatisch aan de orde bij het reguliere toezicht. Mede op die manier wil de inspectie overbevraging van het onderwijsveld voorkomen.

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. Hiervoor gebruikt de inspectie vanaf 1 augustus 2021 een herzien kader.

Rond het Nationaal Programma Onderwijs betekent dit het volgende:

  • De inspectie laat zich bij onderzoeken op scholen de komende jaren informeren over de activiteiten die zij in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ondernemen.
  • De inspectie betrekt de informatie bij de onderzoeken, voor zover het aan de orde is betrekt de inspectie de informatie ook bij de beoordeling van de school of het bestuur zoals dat in het onderzoekskader is aangegeven.
  • De inspectie heeft een (beperkte) rol in de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs. De inspectie rapporteert op stelselniveau.
  • In de Staat van het Onderwijs wordt beschreven hoe het staat met de realisatie van de kernfuncties van het onderwijsstelsel en waar mogelijk hoe besturen en scholen activiteiten ondernemen in het kader van het programma en wat zij daarvan kunnen realiseren.

Bron: www.onderwijsinspectie.nl

Lees meer in ons dossier over NPO.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

19 september 2023

Reactie uit het veld op Prinsjesdag

Het kabinet presenteerde vandaag, op Prinsjesdag, onder meer de Onderwijsbegroting voor volgend jaar. Vele miljoenen euro’s aan belastinggeld gaan bijvoorbeeld naar buitenschoolse activiteiten en een goede maaltijd op school.

Lees verder
19 september 2023

Beleidsarme begroting, maar boordevolle verkiezingsprogramma’s

Lees verder