Hoe houden we koers in een onrustige tijd?

20 april 2021
Er is bijzonder veel aandacht voor het onderwijs. De ene ontwikkeling na het andere advies rolt over het onderwijs heen. Hoe houden we het hoofd koel? En hoe kunnen we in alle rust onderwijzer zijn voor onze kinderen?

De onderwijsvrijheid kwam in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen steeds meer onder druk te staan. Daarnaast leven we midden in een coronacrisis. De impact daarvan op het onderwijs was en is groot. Om de leerachterstanden weg te werken, is een Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd. Daarnaast presenteerde de Onderwijsraad recent het rapport ‘Tijd voor focus’ en de Inspectie de ‘Staat van het Onderwijs’. De zorgen zijn groot, het onderwijs staat voor moeilijke vraagstukken. En dan hebben we nog het Koningsspelenlied, een van de vele voorbeelden van hoe dominant de genderideologie is en ons en onze kinderen beïnvloedt.

Beste handleiding

Het is een open deur… en toch van belang: blijf conform de kernopdracht koersvast, weet waar we voor staan en gaan. In de kern van de zaak ging en gaat het om goed onderwijs aan onze kinderen. Om Bijbelse vorming en onderwijzen in de basisvaardigheden. Op grond van Gods Woord en wet hebben we de beste ”handleiding” voor persoonsvorming en burgerschapsonderwijs. We weten dat de mainstream en de Bijbelse boodschap niet (altijd) met elkaar stroken. Dat laat echter onverlet dat we – in gebrek en afhankelijkheid – samen onze verantwoordelijkheid hebben om koersvast te blijven.

Uit alles lijkt naar voren te komen dat het leven in overeenstemming met de Bijbel hooguit wordt gedoogd. De vorst der duisternis voert een listige propaganda om de ”fundamenten om te stoten”. De route ”wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” wordt door de ideologen en beleidsmakers openlijk en subtiel gebruikt. Denk alleen al aan alle focus op seksuele diversiteit en het recent gepresenteerde Koningsspelenlied. De strategie is opvallend. Ze lijkt ook in een stroomversnelling te komen. Maar laten we ons niet van de wijs brengen. Gelukkig is het land, dat God, de Heere, regeert.

In- en opscherpen

Juist nu is het tijd om samen de focus op goed onderwijs te hebben en te houden. Als toezichthouders, bestuur, directie en onderwijzers: laten we ons blijvend bezinnen op de kerntaken, hierover samen het gesprek voeren, zorgen voor blijvende voeding vanuit de Bron en verantwoorde bronnen. Laten we elkaar opscherpen en proberen de tijdgeest te duiden.

Geve de Heere dat we samen, biddend en werkend, hierin onze weg zoeken. Om opgescherpt onze kinderen in te scherpen wat wezenlijk voor hen is. De hele dag door. In de kerk, thuis en op school. Gods Woord is heilzaam voor onze hele samenleving en dat mogen we onze kinderen meegeven. „En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede” (Deuteronomium 6:24a).

We willen niet somberen. Juist ook nu zijn er mogelijkheden om samen de focus geheel op goed onderwijs te hebben. De ”Code Goed Bestuur” (per 1 januari voor het primair onderwijs van kracht) roept op om zorg te dragen voor goed onderwijs aan alle kinderen. De tijd is er rijp voor. De noodzaak ervan is zonneklaar, de middelen komen beschikbaar.

Gezamenlijke visie

Wat is echt essentieel voor de vorming en ontwikkeling van onze kinderen? Wanneer vindt u als toezichthouder dat er goed onderwijs, conform huwelijks- en doopbelofte, wordt gegeven? Hoe wilt u als directeur(-bestuurder) dit realiseren? Wat heeft u daarvoor nodig? Wat staat het management te doen? Op welke wijze kunnen we hierin voor elkaar van betekenis zijn?

De praktijk leert dat, door de hectiek van iedere dag, we blijven doen wat we deden. Dat is begrijpelijk. Of dat ook ten goede van het onderwijs is, is de vraag. Goed onderwijs verzorg je vanuit een gezamenlijke visie. Van toezichthouder tot leerkracht, uiteraard ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Zeker als er ingrijpende ontwikkelingen zijn, is het nodig de tijd te nemen om die te doordenken en met een goed plan te komen. De middelen op zich zijn, gelet op het Nationaal Programma Onderwijs, het probleem niet. Ze worden wel een probleem als ze ingezet worden zonder goede doordenking en een goed plan.

Coaching

Zet bij de ontwikkeling van een goed plan de beschikbare vaardigheden in, zowel in het veranderingsproces als in de uitvoering van het plan. Doe dit samen. Een schaap met vijf poten lijkt aantrekkelijk, maar is een ongelukkig dier. Beter is een goed schaap met vier poten en een kudde die elkaar steunt en aanvult. Laten we er samen voor zorgen dat onze leerkrachten zich volop bezig kunnen houden met de vorming en het onderwijs aan onze kinderen. Zet andere professionals in rond analyses, specifieke begeleiding, laagdrempelige en preventieve ondersteuning rond gedrag en andere vraagstukken. Gun iedere leerkracht coaching, zodat deze zich gesteund weet in het waardevolle en verantwoordelijke werk en zich kan blijven ontwikkelen. Want kinderen, en onderwijs dus ook, blijven in beweging. Daarom nú samen de focus volledig richten op goed onderwijs. Vanuit onze opdracht op grond van Schrift en belijdenis, onze kinderen ten goede!

Dit opinieartikel is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad (22 april 2021).

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 april 2021

Brief aan Slob: Aandacht voor persoons-, karakter- en gewetensvorming

De VBSO en VGS stuurden namens het onderwijsveld een brief aan minister Slob over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In die brief doen zij tien aanbevelingen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Zo roepen ze de minister op om naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ook aandacht te besteden aan vorming.

Lees verder
20 april 2021

Sneltesten voor leraren

KOC Diensten presenteert het aanbod ‘Werkdruk in balans’ De training is bedoeld voor onderwijsgevenden die in principe gezond zijn, maar een uitdagende werkomgeving hebben waar overbelasting een risico is.

Lees verder