Nationaal Programma Onderwijs: wat wordt verwacht in 2022?

28 januari 2022
In dit overzicht zetten we voor u op een rij wat er in 2022 wordt verwacht in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

De huidige omstandigheden met aangescherpte maatregelen en veel quarantaines kan een uitdaging vormen voor de uitvoering van geplande activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat betreft de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs wordt van de scholen in 2022 verwacht dat zij:

  • de ontwikkeling van de leerlingen doorlopend volgen.
  • de uitvoering van het schoolprogramma monitoren.
  • en de aanpak bijsturen waar nodig.

Geadviseerd wordt om dit te integreren in de overleggen en activiteiten die al binnen de school plaatsvinden in het kader van de leerlingondersteuning en de kwaliteitszorg.

De bedoeling is dat in ieder geval in het voorjaar 2022 het eerste NP Onderwijs-jaar geëvalueerd wordt.

Schoolscan herijken

Herijking van de schoolscan maakt onderdeel uit van de evaluatie. De werkwijze van de schoolscan is dezelfde als bij de start van het NP Onderwijs in 2021. Het is belangrijk om in dit evaluatie- en herijkingsproces belanghebbenden zoals ouders en personeel weer goed te betrekken. De adviesraad dient in te stemmen met de wijzigingen op het schoolprogramma.

Update menukaart

Er komt een update van de menukaart met interventies. Die kan gebruikt worden bij het bijstellen van het schoolprogramma voor het schooljaar 2022/2023. Vanaf D.V. 1 april is het geactualiseerde overzicht van interventies te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Tot die tijd is deze informatie te vinden op de website van het NP Onderwijs terecht. In een volgende nieuwsbrief staan we hierbij uitgebreider stil. Op www.onderwijskennis.nl is in het verlengde van de menukaart nu al wel meer kennis beschikbaar over wat uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken gericht op leerachterstanden en welbevinden.

Verdeling NP Onderwijs-middelen

Het ministerie van Onderwijs doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de financiële middelen voor het schooljaar 2022/2023. Omstreeks D.V. half februari is er meer informatie over het proces rond de verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022/2023.

Activiteiten in 2022 (D.V.)

  • Januari1e vragenlijst vervolgonderzoek naar ervaringen van scholen met het NP Onderwijs.
  • Februari: oproep aan scholen herijken schoolscan en bijstellen schoolprogramma.
  • April: oplevering vernieuwde menukaart met interventies en oplevering 2e voortgangsrapportage NP Onderwijs.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie ook in ons dossier over het Nationaal Programma Onderwijs of neem gerust contact op.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 mei 2024

Wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 april 2024 is het 'Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs' door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees verder
17 mei 2024

Praat mee over conceptdoelen burgerschap

Lees verder