Q&A Bijbels onderwijzen | Is een meerjarenprogramma nodig?

16 mei 2023
Als ik met Bijbels onderwijzen aan de slag wil, is er dan een meerjarenprogramma nodig? Of kan ik ook losse bouwstenen inzetten?

Dat ligt eraan wat u zelf wilt. We hebben het aanbod voor vorming en toerusting bewust zo opgezet dat we voor iedere school maatwerk kunnen leveren.

Daarnaast willen we de scholen graag ontzorgen. Als u voor de komende schoolplanperiode in uw school een bepaalde lijn wilt wat betreft vorming en toerusting, kan het handig zijn om hier vooraf over na te denken.

Maar u kunt het ook meer ontwikkelingsgericht aanpakken, bijvoorbeeld door te starten met een bijeenkomst en daarna te kijken hoe er opvolging aan gegeven kan worden.

We adviseren wel om vorming en toerusting goed in te bedden in de onderwijspraktijk, zodat het geen losstaand initiatief blijft. Dat is vaak snel weer vervlogen. Juist het aanbod van Bijbels onderwijzen biedt veel mogelijkheden voor integratie in de praktijk van elke dag.

Het samen opleiden komt de komende jaren steeds meer op het bordje van de school te liggen. Hiermee krijgt u een extra verantwoordelijkheid. Dit biedt ook de kans om toekomstig personeel te vormen en toe te rusten, gebaseerd op de Bijbelse grondslag en belijdenis.

Meer weten?

Lees meer over maatwerkmogelijkheden of ontdek het aanbod van Bijbels onderwijzen.

In deze serie behandelen we (veelgestelde) vragen rondom Bijbels onderwijzen.

H.J. (Heidi) den Ouden M SEN
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Lees verder