Álle kinderen écht bereiken met PCM

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verbetert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale leerresultaten.

Het gedragsmodel Process Communication Model (PCM) is een ontdekking van Taibi Kahler. Volgens PCM is de persoonlijkheid van een individu opgebouwd uit een unieke combinatie van zes persoonlijkheidstypen. Ieder mens heeft een specifieke combinatie en intensiteit van de typen, karaktertrekken, percepties, motivaties, en communicatiestijl. Wilt u makkelijker contact maken met de leerlingen? Het (her)kennen van behoeften en omgaan met voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag maakt dit mogelijk.

KOC Diensten wil de kennis over en het gebruik van PCM stimuleren. Niet omdat we denken dat de wereld maakbaar is, maar omdat het een krachtig gereedschap blijkt te zijn om het contact tussen mensen te verbeteren. In een gebroken wereld is het onze verantwoordelijkheid om te proberen elkaar écht te begrijpen en te bereiken. Dat is de waarde van goede communicatie en PCM helpt daarbij.

Wanneer u beschikt over kennis en vaardigheden van PCM bereikt u álle kinderen. U vergroot uw invloed op het contact met de leerlingen in de klas. U krijgt zicht op effectief gedrag van uzelf. Daarnaast leert u negatief gedrag te begrijpen en om te zetten in positieve interacties. U ontdekt hoe u al uw leerlingen kunt motiveren. U leert onderwijs te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften. Vanuit zelfinzicht levert u een concrete bijdrage aan een positieve leeromgeving. Als goede leerkracht weet u wat werkt voor uzelf en voor uw leerlingen.

Het Process Communication Model® helpt u bij de volgende doelen:

 • plezier in leren stimuleren;
 • diversiteit in uw lessen brengen;
 • creëren van een sociaal veilige leeromgeving;
 • verbinding maken met alle leerlingen in uw klas;
 • pestgedrag in de kiem aanpakken;
 • omgaan met verschillen tussen leerlingen;
 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals hoogbegaafdheid bereiken;
 • creëren van effectief en plezierig klassenmanagement;
 • opstellen van handelingsplannen voor gedrag.

Meer lezen over PCM.

KOC Diensten helpt u om PCM een plaats te geven in de schoolcultuur. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Maatwerkbegeleiding op locatie kan in de volgende vormen:

 • een workshop;
 • één of meer studiedagen;
 • lesobservaties met persoonlijke adviezen voor de leerkracht;
 • afname van een persoonlijk profiel.
 • deelname aan een basistraining.

De informatie en data van de basistraining vind u hier.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Begeleiding bij gebruik TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We begeleiden u graag bij het werken met de methode.

Lees verder