Álle kinderen écht bereiken met PCM

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verbetert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale leerresultaten.

Het gedragsmodel Process Communication Model (PCM) is een ontdekking van Taibi Kahler. Volgens PCM is de persoonlijkheid van een individu opgebouwd uit een unieke combinatie van zes persoonlijkheidstypen. Ieder mens heeft een specifieke combinatie en intensiteit van de typen, karaktertrekken, percepties, motivaties, en communicatiestijl. Wilt u makkelijker contact maken met de leerlingen? Het (her)kennen van behoeften en omgaan met voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag maakt dit mogelijk. KOC Diensten wil de kennis over en het gebruik van PCM stimuleren. Niet omdat we denken dat de wereld maakbaar is, maar omdat het een krachtig gereedschap blijkt te zijn om het contact tussen mensen te verbeteren. In een gebroken wereld is het onze verantwoordelijkheid om te proberen elkaar écht te begrijpen en te bereiken. Dat is de waarde van goede communicatie en PCM helpt daarbij. Wanneer u beschikt over kennis en vaardigheden van PCM bereikt u álle kinderen. U vergroot uw invloed op het contact met de leerlingen in de klas. U krijgt zicht op effectief gedrag van uzelf. Daarnaast leert u negatief gedrag te begrijpen en om te zetten in positieve interacties. U ontdekt hoe u al uw leerlingen kunt motiveren. U leert onderwijs te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften. Vanuit zelfinzicht levert u een concrete bijdrage aan een positieve leeromgeving. Als goede leerkracht weet u wat werkt voor uzelf en voor uw leerlingen. Het Process Communication Model® helpt u bij de volgende doelen:

 • plezier in leren stimuleren;
 • diversiteit in uw lessen brengen;
 • creëren van een sociaal veilige leeromgeving;
 • verbinding maken met alle leerlingen in uw klas;
 • pestgedrag in de kiem aanpakken;
 • omgaan met verschillen tussen leerlingen;
 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals hoogbegaafdheid bereiken;
 • creëren van effectief en plezierig klassenmanagement;
 • opstellen van handelingsplannen voor gedrag.
Meer lezen over PCM. KOC Diensten helpt u om PCM een plaats te geven in de schoolcultuur. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Maatwerkbegeleiding op locatie kan in de volgende vormen:
 • een workshop;
 • één of meer studiedagen;
 • lesobservaties met persoonlijke adviezen voor de leerkracht;
 • afname van een persoonlijk profiel.
 • deelname aan een basistraining.
De informatie en data van de basistraining vind u hier.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder