Consultatieve leerlingbegeleiding

Wilt u een onafhankelijke deskundige mee laten denken over de begeleiding van een leerling? Hebt u behoefte aan advies over de aanpak van een uitdagende klas? Dan is consultatieve leerlingbegeleiding iets voor u!

Doel

Consultatieve leerlingbegeleiding is bedoeld om leerkrachten en ib’ers te ondersteunen. De aanpak van leer- of gedragsproblemen kan veel van hen vergen. Tijdens een consultatief gesprek bespreken we individuele zorgleerlingen of moeilijkheden op groepsniveau.

Werkwijze

Voorafgaand aan het consultatieve gesprek wordt informatie over de te bespreken leerlingen uitgewisseld. In het gesprek zelf is er dan ruimte om de (onderwijs)behoeften van de leerling te bespreken. Samen met de begeleider analyseert u (bij voorkeur samen met de ouders) de factoren die het gedrag veroorzaken of in stand houden. Vervolgens bespreekt u welke aanpak in deze specifieke situatie passend is. Met de gegeven adviezen kunt u weer met nieuwe energie aan de slag. U ontvangt een schriftelijk verslag van het consultatieve gesprek. Daarin vindt u de adviezen die gegeven zijn. Indien gewenst volgt er een evaluatiegesprek van de nieuwe aanpak. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met KOC Diensten! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of van de school

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Zie je hem voor je? Die ene leerling in de klas die geen vorderingen maakt in zijn rekenen, wat je ook probeert. Wat zit daar achter en wat kan je doen om daar goed op in te spelen? En hoe ga je om met die ene leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder