Consultatieve leerlingbegeleiding

Wilt u een onafhankelijke deskundige mee laten denken over de begeleiding van een leerling? Hebt u behoefte aan advies over de aanpak van een uitdagende klas? Dan is consultatieve leerlingbegeleiding iets voor u!

Doel

Consultatieve leerlingbegeleiding is bedoeld om leerkrachten en ib’ers te ondersteunen. De aanpak van leer- of gedragsproblemen kan veel van hen vergen. Tijdens een consultatief gesprek bespreken we individuele zorgleerlingen of moeilijkheden op groepsniveau.

Werkwijze

Voorafgaand aan het consultatieve gesprek wordt informatie over de te bespreken leerlingen uitgewisseld. In het gesprek zelf is er dan ruimte om de (onderwijs)behoeften van de leerling te bespreken. Samen met de begeleider analyseert u (bij voorkeur samen met de ouders) de factoren die het gedrag veroorzaken of in stand houden. Vervolgens bespreekt u welke aanpak in deze specifieke situatie passend is. Met de gegeven adviezen kunt u weer met nieuwe energie aan de slag.

U ontvangt een schriftelijk verslag van het consultatieve gesprek. Daarin vindt u de adviezen die gegeven zijn. Indien gewenst volgt er een evaluatiegesprek van de nieuwe aanpak.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met KOC Diensten!

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of van de school

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
06 december 2018

Didactisch onderzoek rekenen en dyscalculie-onderzoek

Heeft u een leerling die een rekenachterstand ontwikkelt? Weet u niet hoe u hem/haar het beste kunt begeleiden? KOC Diensten helpt u verder.

Lees verder