Consultatieve leerlingbegeleiding

Wilt u een onafhankelijke deskundige mee laten denken over de begeleiding van een leerling? Hebt u behoefte aan advies over de aanpak van een uitdagende klas? Dan is consultatieve leerlingbegeleiding iets voor u!

Doel

Consultatieve leerlingbegeleiding is bedoeld om leerkrachten en ib’ers te ondersteunen. De aanpak van leer- of gedragsproblemen kan veel van hen vergen. Tijdens een consultatief gesprek bespreken we individuele zorgleerlingen of moeilijkheden op groepsniveau.

Werkwijze

Voorafgaand aan het consultatieve gesprek wordt informatie over de te bespreken leerlingen uitgewisseld. In het gesprek zelf is er dan ruimte om de (onderwijs)behoeften van de leerling te bespreken. Samen met de begeleider analyseert u (bij voorkeur samen met de ouders) de factoren die het gedrag veroorzaken of in stand houden. Vervolgens bespreekt u welke aanpak in deze specifieke situatie passend is. Met de gegeven adviezen kunt u weer met nieuwe energie aan de slag. U ontvangt een schriftelijk verslag van het consultatieve gesprek. Daarin vindt u de adviezen die gegeven zijn. Indien gewenst volgt er een evaluatiegesprek van de nieuwe aanpak. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met KOC Diensten! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of van de school

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In de cursus verdiep je je kennis over het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je het inzicht in de leesvoorwaarden, het eerder en beter signaleren van risicoleerlingen. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie.

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Waarom lukt het me niet om deze leerling vorderingen te laten maken in rekenen? Wat is het probleem en wat kan ik anders doen om hier goed op in te spelen? En hoe ga je om met een leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder