Cursus Opvoeden met hart en hoofd

Opvoeden is een zaak van het hart en van het hoofd. De cursus Opvoeden met hart en hoofd staat in het teken van christelijk ouderschap.

De cursus is voor echtparen en alleenstaande ouders met kinderen van nul tot negentien jaar oud. Het thema is 'Ouders en kinderen, voor altijd verbonden'. We willen helder krijgen waar het om gaat binnen de christelijke opvoeding. We denken na over de volgende vragen:

  • Wat betekent het om ouder en kind te zijn?
  • Vanuit welke normen en waarden voedt u uw kinderen op?
  • Hoe verhoudt het christelijke gezin zich tot de tijdgeest?
  • Hoe vindt u de balans tussen grenzen stellen en vrijheid geven?
  • Hoe stemt u af op dit specifieke kind met zijn eigen gevoelens, gedachten en ervaringen?
  • Ouderschap is teamwork: samenwerken of tegenwerken?
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur. Daarnaast maken de cursisten huiswerkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten is er een afwisseling van interactief lesgeven en uitvoeren van opdrachten.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder