De Viersprong

Als leerkracht in de onderbouw ben je een professional.
Over bepaalde thema’s heb je veel kennis, ofwel: daar ligt je expertise.
Tegelijkertijd zijn er ook onderwerpen waar je graag over spart met collega’s uit de onderbouw, omdat je daar wat minder over weet. Zo sta je samen sterk.

De Viersprong van KOC Diensten werkt precies zo, maar dan met meerdere scholen en onderbouwteams. In plaats van aangewezen te zijn op jezelf of je team, kun je ook gebruikmaken van de kennis en ervaring van andere scholen en teams. Deze scholen en teams nemen allemaal deel aan Hink-Stap-Sprong, ons samenwerkingsconcept voor de onderbouw. Zodra de vraag van de ene school past bij het aanbod van een andere school, creëert KOC Diensten een match: De Viersprong.

De Viersprong heeft meerdere varianten:

  • Het standaard twee keer per jaar organiseren van een bijeenkomst, op de eerste woensdag van oktober en april.
  • Het door scholen mee laten denken in de organisatie van een bijeenkomst.
  • Het met elkaar in contact brengen van scholen voor uitwisseling van kennis en ervaring.
  • Het op een specifieke school verzorgen van een nascholing over een bepaald onderbouwthema.

Ieder cursusjaar kijken we naar wat de scholen die deelnemen aan Hink-Stap-Sprong sterk maakt én wat zij graag nog zouden willen uitdiepen. Op basis daarvan organiseren we De Viersprong op maat.

Dit is een voorbeeld van een programma.

Ben je benieuwd naar meer informatie over de varianten van De Viersprong? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon.

Als je meer wilt weten over Hink-Stap-Sprong, ons samenwerkingsconcept voor de volle breedte van de onderbouw, klik dan hier.

Binnenkort, op D.V. 14 april, organiseren we een nieuwe Viersprong. Kijk hier voor meer informatie!

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
16 juni 2020

Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees verder