Diagnostiek

Wat is de oorzaak van het probleemgedrag van uw kind/leerling? Diagnostisch onderzoek helpt het probleemgedrag gericht aan te pakken.

Inhoud

Wilt u bij zorgen, sociaal-emotionele of gedragsproblemen meer inzicht krijgen in kind- of persoonskenmerken en persoonlijke ontwikkeling en hoe deze zich verhoudingen tot omgevingsfactoren? Diagnostisch onderzoek helpt u daarbij.
Het onderzoek richt zich op allerlei problemen. Denk aan:

 • verstandelijke beperking;
 • problemen met impulsbeheersing;
 • problemen met emotieregulatie;
 • ADHD/ADHS/ADD;
 • autismespectrumstoornis;
 • gezinsproblematiek;
 • executieve functies: geheugen, taal, aandacht en concentratie, sociale cognitie;
 • cognitieve ontwikkeling/intelligentie;

Informeer naar de mogelijkheden van onderzoek naar:

 • hechtingsproblemen;
 • gezinsproblematiek;
 • angststoornissen;
 • stemmingsstoornissen/depressie;
 • trauma’s/Posttraumatische Stress Stoornis.

Dan kan in voorkomende gevallen worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Doelgroep

Kinderen en jongeren tot eenentwintig jaar.

Werkwijze

Vooraf vindt een intakegesprek met ouders (en kind/jongere) plaats. Samen maken we onderzoeksvragen concreet. Ook nemen we de planning van het onderzoek door. Het onderzoek vindt op één dag of meerdere dagdelen plaats. Dit gebeurt zo mogelijk op school of op een locatie bij u in de buurt. Het is ook mogelijk dat het onderzoek op ons kantoor plaatsvindt. De onderzoeksgegevens verwerken we in een verslag. De uitkomst van het onderzoek bespreken we met u. Zo nodig delen we de uitkomst met uw toestemming met derden. Erna kunt u behandeling dan wel begeleiding voor het kind/de jongere  aanvragen.

Doet u een aanvraag voor diagnostiek bij een kind/jongere tot 18 jaar? Dan is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente. Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden.

Vragen

Uw vraag en/of uw aanvraag sturen wij door naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder