Diagnostiek

Wat is de oorzaak van het probleemgedrag van uw kind/leerling? Diagnostisch onderzoek helpt het probleemgedrag gericht aan te pakken.

Inhoud

Wilt u bij zorgen, sociaal-emotionele of gedragsproblemen meer inzicht krijgen in kind- of persoonskenmerken en persoonlijke ontwikkeling en hoe deze zich verhoudingen tot omgevingsfactoren? Diagnostisch onderzoek helpt u daarbij. Het onderzoek richt zich op allerlei problemen. Denk aan:
 • verstandelijke beperking;
 • problemen met impulsbeheersing;
 • problemen met emotieregulatie;
 • ADHD/ADHS/ADD;
 • autismespectrumstoornis;
 • gezinsproblematiek;
 • executieve functies: geheugen, taal, aandacht en concentratie, sociale cognitie;
 • cognitieve ontwikkeling/intelligentie;
Informeer naar de mogelijkheden van onderzoek naar:
 • hechtingsproblemen;
 • gezinsproblematiek;
 • angststoornissen;
 • stemmingsstoornissen/depressie;
 • trauma’s/Posttraumatische Stress Stoornis.
Dan kan in voorkomende gevallen worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Doelgroep

Kinderen en jongeren tot eenentwintig jaar.

Werkwijze

Vooraf vindt een intakegesprek met ouders (en kind/jongere) plaats. Samen maken we onderzoeksvragen concreet. Ook nemen we de planning van het onderzoek door. Het onderzoek vindt op één dag of meerdere dagdelen plaats. Dit gebeurt zo mogelijk op school of op een locatie bij u in de buurt. Het is ook mogelijk dat het onderzoek op ons kantoor plaatsvindt. De onderzoeksgegevens verwerken we in een verslag. De uitkomst van het onderzoek bespreken we met u. Zo nodig delen we de uitkomst met uw toestemming met derden. Erna kunt u behandeling dan wel begeleiding voor het kind/de jongere  aanvragen. Doet u een aanvraag voor diagnostiek bij een kind/jongere tot 18 jaar? Dan is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente. Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden.

Vragen

Uw vraag en/of uw aanvraag sturen wij door naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

31 mei 2024

Basistraining executieve functies

Herken je één of meerdere typeringen uit dit rijtje in je eigen klas?

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder