Emotieregulatietraining

Deze training helpt kinderen, adolescenten en jongeren die emotioneel ontregeld zijn. Je leert dagelijkse problemen handig aan te pakken. Het verbetert de emotionele stabiliteit.

Doelgroep

De emotieregulatietraining is bedoeld voor kwetsbare kinderen van acht tot twaalf jaar. Ook jongeren en jongvolwassenen van twaalf tot tweeëntwintig jaar vallen onder de doelgroep.

Inhoud

In de training oefenen we vaardigheden. Die helpen minder snel emotioneel ontregeld te raken door lastige gebeurtenissen. Denk aan:

  • herkennen van emoties;
  • hanteren van emoties (emotiethermometer);
  • aandachtsvaardigheden;
  • omgaan met emoties;
  • crisisvaardigheden;
  • omgaan met relaties.

We gebruiken diverse hulpmiddelen, zoals werkbladen, tekeningen en concrete materialen. Naast de gesprekken zijn de oefeningen thuis belangrijk.

Werkwijze

Vooraf vindt een intakegesprek met ouders (en kind) plaats. We maken de hulpvraag concreet. Ook bespreken we de planning van de gesprekken. De gesprekken vinden plaats op een locatie bij u in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld een school zijn. Na de training volgt een evaluatie- of afsluitingsgesprek. De training bestaat uit tien tot twintig individuele gesprekken van maximaal één uur. We doen een voor- en nameting. Met behulp van een vragenlijst meten we het effect van de training.
Voor de aanvraag van de training bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente. Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden. Voor volwassenen: op aanvraag/offerte.

Vragen of aanmelden

Uw vraag of aanvraag sturen wij op naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Passend onderwijs vraagt veel van IB-ers. In een zich sterk ontwikkelde omgeving is een goed beeld van het eigen functioneren, de mogelijkheden en belemmeringen, van belang. Een werkplekanalyse levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren.

Lees verder