Emotieregulatietraining

Deze training helpt kinderen, adolescenten en jongeren die emotioneel ontregeld zijn. Je leert dagelijkse problemen handig aan te pakken. Het verbetert de emotionele stabiliteit.

Doelgroep

De emotieregulatietraining is bedoeld voor kwetsbare kinderen van acht tot twaalf jaar. Ook jongeren en jongvolwassenen van twaalf tot tweeëntwintig jaar vallen onder de doelgroep.

Inhoud

In de training oefenen we vaardigheden. Die helpen minder snel emotioneel ontregeld te raken door lastige gebeurtenissen. Denk aan:

  • herkennen van emoties;
  • hanteren van emoties (emotiethermometer);
  • aandachtsvaardigheden;
  • omgaan met emoties;
  • crisisvaardigheden;
  • omgaan met relaties.

We gebruiken diverse hulpmiddelen, zoals werkbladen, tekeningen en concrete materialen. Naast de gesprekken zijn de oefeningen thuis belangrijk.

Werkwijze

Vooraf vindt een intakegesprek met ouders (en kind) plaats. We maken de hulpvraag concreet. Ook bespreken we de planning van de gesprekken. De gesprekken vinden plaats op een locatie bij u in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld een school zijn. Na de training volgt een evaluatie- of afsluitingsgesprek. De training bestaat uit tien tot twintig individuele gesprekken van maximaal één uur. We doen een voor- en nameting. Met behulp van een vragenlijst meten we het effect van de training.
Voor de aanvraag van de training bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente. Als er een contract is met de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden. Voor volwassenen: op aanvraag/offerte.

Vragen of aanmelden

Uw vraag of aanvraag sturen wij op naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder
22 juni 2017

Psycho-educatie

Uitleg nodig over een gedragsdiagnose van jezelf of een kind of familielid? Denk aan autisme, ADHD, ADD, depressie, dyscalculie, dyslexie, angst, trauma. Deze diagnose beter gaan begrijpen en weten hoe ermee om te gaan? Vraag naar de mogelijkheden bij KOC Diensten.

Lees verder