FamilieNetwerkBeraad

Zorgen in gezin of familie? Er zijn vaak familieleden, vrienden of bekenden die willen helpen, maar niet weten hoe. Inzet van een FamilieNetwerkBeraad kan daarbij helpen.

Soms zijn problemen te groot om ze zelf op te lossen. Het is dan nodig om hulp van anderen te vragen. Dit is niet zo makkelijk! U wilt de ander niet belasten met uw problemen. De ervaring leert dat andere mensen binnen het netwerk graag voor u klaar staan. Bij het FamilieNetwerkBeraad werkt u samen met anderen die dicht bij u staan. Samen bedenkt u praktische oplossingen voor allerlei problemen. Alle belangrijke personen in uw leven (en dat van de kinderen) kunnen uitgenodigd worden. Denk aan opa’s en oma’s, tantes en ooms, broers, zussen of vrijwilligers vanuit de kerk. Deze werkwijze vindt plaats binnen het kader van een groter hulpverleningstraject. KOC Diensten ondersteunt u tijdens zo’n beraad. Allereerst brengt u met de hulpverlener de huidige omstandigheden van uw gezin in kaart. Daarna vormt u samen een beeld van de gewenste omstandigheden. Vervolgens maakt u een lijst met de personen die u wilt uitnodigen. De hulpverlener benadert de genodigden vooraf en geeft uitleg over het komende beraad. Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Oudercursus ADHD

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het uw kind niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind ADHD. Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose ADHD heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder
16 juni 2020

Oudercursus Autisme

Heeft u het gevoel dat uw kind anders is? Vraagt u zich af waarom uw kind zoveel moeite heeft met veranderingen en niet aanvoelt wat er van hem verwacht wordt. Heeft uw kind (een vorm van) autisme? Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee om?

Lees verder