Interim intern begeleider

De intern begeleider is onmisbaar op elke basisschool. Is uw intern begeleider tijdelijk niet beschikbaar of heeft hij extra ondersteuning nodig? De interim intern begeleider van KOC Diensten is een waardevolle aanvulling voor uw team.

Onze werknemers springen tijdelijk in als de eigen ib-er niet beschikbaar is. Zij hebben de expertise van een onderwijsadviseur of orthopedagoog met ervaring op diverse scholen. De interim-periode kan gecombineerd worden met een langdurig verbetertraject. Daarbij wordt de visie van de school op onderwijs doorvertaald in de praktijk van de zorgstructuur. Ook ondersteuning tijdens een inwerkperiode of rondom een inspectiebezoek behoren tot de mogelijkheden.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

13 juni 2020

Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Lees verder
13 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Lees verder