Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Wat is het

Management Drives is een online vragenlijst die in 20 minuten zes drijfveren (op een A4-tje) in kleuren nauwkeurig weergeeft. Datgene wat iemand drijft, stuurt zijn gedrag. De methode laat heel snel inzien dat leidinggevenden hun eigen denkpatronen en gewoontes hebben. Het inzicht dat Management Drives biedt, geeft nieuwe en zeer verrassende invalshoeken. Het biedt een gemeenschappelijke taal om mogelijke verschillen te duiden en te bespreken.

Individueel Profiel

De uitkomst van de ingevulde vragenlijst wordt weergeven in een Individueel Profiel. Dit profiel geeft weer wat iemand drijft en hoe deze persoon zijn kennis en competenties inzet. Het individuele profiel laat onder meer zien hoe iemand wordt gemotiveerd, waar iemand zich regelmatig aan stoort, waar iemand energie van krijgt.

Toepassingen

  • Verbeteren van de samenwerking
  • Beter communiceren
  • Individuele coaching

Neem vrijblijvend contact op, zodat we samen kunnen nagaan wat Management Drives voor u kan betekenen.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

13 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Lees verder
02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder