Onderzoek naar leerbekwaamheid kleuters

Is de leerling klaar om van groep 2 naar groep 3 te gaan? Voldoet het kind aan de voorwaarden op het gebied van lezen, taal en rekenen? Laat bij twijfel een leerbekwaamheidsonderzoek afnemen door KOC Diensten.

Bij een leerbekwaamheidsonderzoek komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Leesvoorwaarden: bijvoorbeeld rijmwoorden herkennen en woorden verdelen in lettergrepen
  • Rekenvoorwaarden: bijvoorbeeld tellen en ordenen van klein naar groot
  • Onderdelen van een intelligentietest

Ouders en school krijgen een schriftelijk verslag van het onderzoek. Zij krijgen daarin advies over een eventuele doublure. Het advies gaat ook over de verdere begeleiding van het kind in groep 2 of 3. Stroomt het kind door naar groep 3? Dan moeten betrokkenen de ontwikkeling goed in de gaten houden. Zo nodig kunnen zij in een vroeg stadium extra ondersteuning bieden. Blijft het kind nog een jaar in groep 2? Dan is het van belang dat hij het jaar niet zomaar overdoet. Extra begeleiding is nodig om een stevige start in groep 3 mogelijk te maken.

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Passend onderwijs vraagt veel van IB-ers. In een zich sterk ontwikkelde omgeving is een goed beeld van het eigen functioneren, de mogelijkheden en belemmeringen, van belang. Een werkplekanalyse levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren.

Lees verder