Onderzoek naar leerbekwaamheid kleuters

Is de leerling klaar om van groep 2 naar groep 3 te gaan? Voldoet het kind aan de voorwaarden op het gebied van lezen, taal en rekenen? Laat bij twijfel een leerbekwaamheidsonderzoek afnemen door KOC Diensten.

Bij een leerbekwaamheidsonderzoek komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Leesvoorwaarden: bijvoorbeeld rijmwoorden herkennen en woorden verdelen in lettergrepen
  • Rekenvoorwaarden: bijvoorbeeld tellen en ordenen van klein naar groot
  • Onderdelen van een intelligentietest
Ouders en school krijgen een schriftelijk verslag van het onderzoek. Zij krijgen daarin advies over een eventuele doublure. Het advies gaat ook over de verdere begeleiding van het kind in groep 2 of 3. Stroomt het kind door naar groep 3? Dan moeten betrokkenen de ontwikkeling goed in de gaten houden. Zo nodig kunnen zij in een vroeg stadium extra ondersteuning bieden. Blijft het kind nog een jaar in groep 2? Dan is het van belang dat hij het jaar niet zomaar overdoet. Extra begeleiding is nodig om een stevige start in groep 3 mogelijk te maken. Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Hink-Stap-Sprong

Hoe werken we als onderbouw aan een goede basis? Samen! Nieuwe ontwikkelingen, verfrissende inzichten, verrijkende kennis en ervaringen, maar zeker ook jouw vragen: je deelt ze met collega’s in Hink-Stap-Sprong van KOC Diensten.

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder