NIKA interventie (hechting)

Regelmatig hebben opvoedingsproblemen te maken met hechtingsproblemen. Dit zijn problemen in het contact en de relatie tussen ouder en kind. De NIKA (Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag) pakt hechtingsproblemen aan.

Doelgroep

Soms voelen ouders door omstandigheden geen goede band met hun kind. Ze ervaren het gedrag van hun kind als negatief. Het kind laat veel boosheid of verdriet zien. De ouder vindt het moeilijk om daar passend op te reageren. Een kind kan ook te weinig emoties aan ouders tonen. Daardoor begrijpen ouders hun kind niet goed. Gezinnen met deze problematiek hebben baat bij de NIKA. Het programma richt zich op ouders en hun kinderen van negen maanden tot zes jaar oud. Soms passen we het programma toe bij wat oudere kinderen.

Doel

Het doel van de NIKA is het verbeteren van de band tussen ouder en kind. De ouder leert beter om te gaan met de emoties en het gedrag van het kind.

Werkwijze

Na een intakegesprek maakt de trainer in de thuissituatie een video-observatie. Hij legt het contact tussen ouder en kind vast. Aan de hand van deze observatie kijkt hij samen met de ouder of de NIKA-interventie kan helpen. In dat geval vinden nog maximaal vier sessies plaats in de thuissituatie. Daarbij maakt de trainer meer video-observaties die hij bespreekt met de ouder. De ouder werkt met behulp van opdrachten aan zijn leerpunten. Ter afsluiting van de sessies bespreekt de hulpverlener de resultaten met de ouder.

De NIKA wordt uitgevoerd door daarvoor getrainde NIKA-practitioners.

Zie ook:  Videofeedback in gezinnen

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder
22 juni 2017

Psycho-educatie

Uitleg nodig over een gedragsdiagnose van jezelf of een kind of familielid? Denk aan autisme, ADHD, ADD, depressie, dyscalculie, dyslexie, angst, trauma. Deze diagnose beter gaan begrijpen en weten hoe ermee om te gaan? Vraag naar de mogelijkheden bij KOC Diensten.

Lees verder