NIKA interventie (hechting)

NIKA interventie verbetert contact tussen opvoeder en kind. Soms verloopt het contact tussen u en uw kind niet zoals u zou willen. Zo kan het zijn dat uw kind het ene moment al uw aandacht opeist en op het andere moment juist erg afwijzend op u reageert.

Of uw kind is dwingend of zelfbepalend en u weet niet goed hoe u hiermee moet omgaan. Mogelijk heeft dit te maken met hechting. NIKA is een interventie voor kinderen/jongeren en hun ouders/opvoeders bij wie sprake is van onveilige gehechtheid.

Doelgroep

Ouders kunnen door diverse omstandigheden (negatieve jeugdervaringen, stress in het dagelijks leven, kindproblematiek) onbewust en onbedoeld moeite hebben om de signalen van het kind juist te interpreteren. Hierdoor reageren zij op een andere manier dan hun kind nodig heeft.  Dit kan leiden tot onveilige gehechtheid wat zich uit in verschillende gedrags- en emotionele problemen. Gelukkig is een onveilige gehechtheid herstelbaar. De sleutel ligt bij de opvoeders. Het programma richt zich  op ouders en hun kinderen vanaf geboorte tot twaalf jaar oud. Soms wordt het programma ook toegepast bij oudere kinderen.

Doel

De ouder leert  welk opvoedgedrag een kind beangstigt of in de war brengt en hoe hij of zij sensitief op zijn of haar kind kan reageren. Door samen te oefenen krijgt het kind meer vertrouwen in zichzelf en in de ouder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact tussen ouder en kind verbeteren. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

Werkwijze

Na een intakegesprek volgt de screening. De screening bestaat uit een interview met de ouder, een vragenlijst en het maken van een video-opname van de ouder-kind interactie. Aan de hand van deze screening wordt in een feedbackgesprek teruggekoppeld of NIKA kan helpen. In dat geval vinden nog maximaal vier sessies plaats in de thuissituatie. Daarbij maakt de trainer meer video-opnames die hij bespreekt met de ouder. U leert u om uw opvoedgedrag zo aan te passen dat uw kind positieve hechtingservaringen kan opdoen De ouder werkt met behulp van opdrachten aan zijn leerpunten. Ter afsluiting van de sessies bespreekt de hulpverlener de resultaten met de ouder. Indien wenselijk kan het traject vervolgd worden met NIKA-ouderbegeleiding om de aangeleerde vaardigheden verder te oefenen.

NIKA wordt uitgevoerd door daarvoor getrainde NIKA-behandelaars en NIKA-ouderbegeleiders.

Zie ook:  Videofeedback in gezinnen

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Als je ouders gescheiden zijn…

“Slaap ik volgende week bij papa of bij mama? Houdt papa of mama nog wel van mij?” Kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, zitten vaak vol vragen en/of weten zich geen raad met hun gevoelens. KOC Diensten biedt aan deze kinderen begeleiding (d.m.v. kindgesprekken) aan om ze te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding en de verwerking ervan.

Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder