Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid

Lieke presteert op school minder goed dan ze eigenlijk zou kunnen. De laatste jaren krijgen de ouders tijdens contactavonden steeds vaker te horen: “Als ze maar zou willen, dan was ze de beste van de klas.”

Hoogbegaafde leerlingen, (her)kent u ze ook? Ze zijn slim genoeg. Toch leveren ze op school niet altijd prestaties die passen bij hun intelligentie. Op de basisschool behoren ze nog tot de groep beste leerlingen. Ze krijgen een hoog schooladvies in groep 8. Maar in het voortgezet onderwijs komen ze soms op een veel lager niveau uit. Ook bij u op school zitten er meer- of hoogbegaafde leerlingen. Hoe komt u op een goede manier tegemoet aan hun onderwijsbehoeften? KOC Diensten denkt hierin graag met u mee. We hebben een uitgebreid scholingsaanbod op dit gebied rond de volgende thema's:

  • Hoogbegaafdheid, wat is het eigenlijk?
  • Signalering van de hoogbegaafde leerling, waaronder onderpresteerders
  • Inzet handelingsprotocol en andere hulpmiddelen, waaronder het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)
  • Het opstellen van een beleidsplan
  • Begeleiding leerlingen binnen en buiten de (plus)klas (mindset, executieve functies)
  • Inzet van de methode Op ontdekkingsreis (in samenwerking met Antraciet)
Deze nascholing draagt er aan bij dat u als school beter toegerust bent voor het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen binnen uw school. U kunt zich via de website aanmelden voor deze nascholing. Samen met u wordt gekeken naar een aanbod dat passend is bij uw school en aansluit bij de zorgstructuur. Het complete aanbod bestaat uit 3 studiebijeenkomsten (1 dagdeel en 2 bijeenkomsten van 2 uur). U kunt hierin in overleg met ons zelf keuzes maken.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

22 juni 2017

Intelligentie-onderzoek (individueel)

Loopt een kind vast op school of zijn de prestaties lager dan verwacht? Bent u op zoek naar het passende schoolniveau voor uw kind? Deze en meer soortgelijke vragen kunnen een reden zijn voor een intelligentieonderzoek.

Lees verder