Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid

Lieke presteert op school minder goed dan ze eigenlijk zou kunnen. De laatste jaren krijgen de ouders tijdens contactavonden steeds vaker te horen: “Als ze maar zou willen, dan was ze de beste van de klas.” 

Hoogbegaafde leerlingen, (her)ken je ze ook? Ze zijn slim genoeg, maar toch leveren ze op school niet altijd de prestaties die passen bij hun intelligentie. Soms krijgen hoogbegaafde leerlingen nog een hoog schooladvies in groep 8, maar komen ze in het voortgezet onderwijs op een veel lager niveau uit.

Ook bij jou op school zitten meer- of hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben onderwijs op maat nodig, om onderpresteren of afwijkend gedrag te voorkomen en hun ontwikkeling breed te stimuleren. Hoe kom je op een goede manier tegemoet aan hun onderwijsbehoeften?

KOC denkt hierin graag met je mee en heeft op dit gebied een uitgebreid aanbod rond de thema’s:

  • Hoogbegaafdheid, wat is het eigenlijk?
  • Signalering van de hoogbegaafde leerling, waaronder onderpresteerders
  • Inzet handelingsprotocol en andere hulpmiddelen, waaronder het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)
  • Het opstellen van een beleidsplan
  • Begeleiding leerlingen binnen en buiten de (plus)klas (mindset, executieve functies)
  • Inzet van de methode Op ontdekkingsreis (in samenwerking met Antraciet)

Deze nascholing draagt er aan bij dat u als school beter toegerust bent voor het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen binnen uw school.

Deze nascholing draagt eraan bij dat de school beter toegerust is voor het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.  

Je kunt je via de website aanmelden, je vraag stellen aan onderstaande onderwijsadviseur of in de begeleidingswens kenbaar maken dat je belangstelling hebt voor deze nascholing. Samen kijken we naar een aanbod dat passend is bij jouw school en aansluit bij de zorgstructuur. Het complete aanbod bestaat uit 3 studiebijeenkomsten (1 dagdeel en 2 bijeenkomsten van 2 uur). 

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

22 juni 2017

Intelligentie-onderzoek (individueel)

Loopt een kind vast op school of zijn de prestaties lager dan verwacht? Bent u op zoek naar het passende schoolniveau voor uw kind? Deze en meer soortgelijke vragen kunnen een reden zijn voor een intelligentieonderzoek.

Lees verder